Brancheinformatie en cijfers uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.800 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.80% WINST (% OMZET)
2019
6.700 VACATURES SECTOR
Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
KW1 2024

Branchecijfers uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen (SBI code: 96.03). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

De branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen valt onder de sector wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.8%), Personeel (29.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen.
start vergelijking

Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen Trends

De bedrijfstak uitvaartverzorging staat voor een aantal uitdagingen. Ondernemers moeten zich bewust zijn van de stijgende vraag naar het gebruik van digitale technologie in de sector, zoals het aansluiten van video's of foto's van gebeurtenissen die eerder werden gecreëerd of live streaming van ceremoniën. Anderzijds is er een veranderende sociale context waardoor diversiteit aan doelgroepen toeneemt en waarin met verschillende hypotheses voor aanpassingen in processen rekening gehouden dient te worden. Tot slot is er ook de toename van duurzame initiatieven, waarin ondernemers een belangrijke invloed kunnen uitoefenen door investeringen in milieubeheer, samenwerking met lokale gemeenschappen en maatschappelijke voorlichting.

Bedrijfsresultaat uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen tussen 2010 en 2019 is gedaald met 3.82% procentpunt naar 5.80%. Hierbij wordt in de branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen gemiddeld een bruto marge van 60.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.7% naar 5.8%.

Kosten per categorie branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.5% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.5% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.2% 42.5% 40.1% 39.8%
Bruto marge 53.8% 57.5% 59.9% 60.2%
  - Bruto Loon   18.0%   18.9%   21.7%   21.2%
  - Sociale lasten   3.0%   3.0%   3.4%   3.5%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.7%   1.9%   1.9%
  - Overig   1.6%   1.7%   2.4%   2.5%
Personeelkosten Totaal 24.2% 25.3% 29.4% 29.2%
Verkoopkosten 2.6% 2.7% 2.6% 2.2%
Huisvestingskosten 4.9% 4.0% 6.1% 5.4%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 1.2% 1.0% 1.0% 1.4%
Vervoermiddelen 1.7% 1.5% 1.7% 1.8%
Communicatiekosten 0.8% 0.6% 0.7% 0.8%
Afschrijvingen 5.3% 4.2% 4.8% 4.8%
Overige diensten 2.2% 1.7% 1.4% 2.8%
Overige bedrijfskosten 4.2% 5.4% 5.8% 5.4%
Bedrijfsresultaat 6.3% 10.4% 5.7% 5.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen?

Versterk uw inzicht in de branche uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Trend aantal bedrijven uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.630 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.800.