Brancheinformatie en cijfers verhuisvervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.155 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
23.20% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.60% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers verhuisvervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuisvervoer (SBI code: 49.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche goederenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers verhuisvervoer en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie verhuisvervoer
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten verhuisvervoer

De branche verhuisvervoer valt onder de sector goederenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuisvervoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.0%), Personeel (32.2%) en Kosten vervoermiddelen (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuisvervoer.
start vergelijking

Verhuisvervoer Trends

In de bedrijfstak Verhuisbedrijf is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Door technologische ontwikkelingen kan er steeds meer zelf online besteld en gereserveerd worden. Tegelijkertijd wordt ook de verwachting steeds hoger waardoor klanttevredenheid en servicegerichtheid een prioriteit is. Ook dienen de veiligheidsnormen te worden nageleefd om blessures te voorkomen. Verder is er ook veel aandacht voor milieuvriendelijke initiatieven zoals hergebruikbaar packaging materiaal en andere duurzame oplossingen.

Bedrijfsresultaat verhuisvervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuisvervoer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.62% procentpunt naar 9.60%. Hierbij wordt in de branche verhuisvervoer gemiddeld een bruto marge van 62.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 9.6%.

Kosten naar soort verhuisvervoer
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.1% 98.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.5% 0.6% 0.9% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 22.7% 30.6% 31.4% 38.0%
Bruto marge 77.3% 69.4% 68.6% 62.0%
  - Bruto Loon   25.9%   22.8%   23.5%   21.9%
  - Sociale lasten   16.0%   13.0%   13.7%   10.3%
  - Pensioenpremies   3.4%   2.7%   2.6%   2.5%
  - Overig   8.1%   6.2%   7.2%   4.5%
Personeelkosten Totaal 41.9% 35.8% 37.3% 32.2%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.0% 0.8%
Huisvestingskosten 5.9% 5.8% 5.0% 4.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.4% 0.5% 0.5%
Kosten energieverbruik 0.7% 0.6% 0.7% 0.5%
Kosten vervoermiddelen 9.0% 7.5% 6.2% 6.1%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.4% 2.9% 3.1% 2.7%
Kosten van overige diensten 2.5% 1.4% 1.9% 1.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.4% 2.9% 2.9% 3.2%
Bedrijfsresultaat 7.9% 10.3% 9.5% 9.6%

Trend bedrijfsresultaat verhuisvervoer

Trend aantal bedrijven verhuisvervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuisvervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 750 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.155.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche verhuisvervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 127.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 27.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.8% hoger.

Trend omzet verhuisvervoer (indexcijfers)