Brancheinformatie en cijfers verhuisvervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.275 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.60% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Verhuisvervoer
KW02 - 2023

Branchecijfers verhuisvervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuisvervoer (SBI code: 49.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche goederenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuisvervoer

De branche verhuisvervoer valt onder de sector goederenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuisvervoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.0%), Personeel (32.2%) en Kosten vervoermiddelen (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuisvervoer.
start vergelijking

Verhuisvervoer Trends

In de bedrijfstak Verhuisbedrijf is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Door technologische ontwikkelingen kan er steeds meer zelf online besteld en gereserveerd worden. Tegelijkertijd wordt ook de verwachting steeds hoger waardoor klanttevredenheid en servicegerichtheid een prioriteit is. Ook dienen de veiligheidsnormen te worden nageleefd om blessures te voorkomen. Verder is er ook veel aandacht voor milieuvriendelijke initiatieven zoals hergebruikbaar packaging materiaal en andere duurzame oplossingen.

Bedrijfsresultaat verhuisvervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuisvervoer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.62% procentpunt naar 9.60%. Hierbij wordt in de branche verhuisvervoer gemiddeld een bruto marge van 62.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 9.6%.

Kosten per categorie branche verhuisvervoer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.1% 98.8%
Overige opbrengsten 0.5% 0.6% 0.9% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 22.7% 30.6% 31.4% 38.0%
Bruto marge 77.3% 69.4% 68.6% 62.0%
  - Bruto Loon   25.9%   22.8%   23.5%   21.9%
  - Sociale lasten   4.5%   4.1%   4.0%   3.2%
  - Pensioenpremies   3.4%   2.7%   2.6%   2.5%
  - Overig   8.1%   6.2%   7.2%   4.5%
Personeelkosten Totaal 41.9% 35.8% 37.3% 32.2%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.0% 0.8%
Huisvestingskosten 5.9% 5.8% 5.0% 4.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.4% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.7% 0.5%
Vervoermiddelen 9.0% 7.5% 6.2% 6.1%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 3.4% 2.9% 3.1% 2.7%
Overige diensten 2.5% 1.4% 1.9% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.4% 2.9% 2.9% 3.2%
Bedrijfsresultaat 7.9% 10.3% 9.5% 9.6%

Laatste cijfers verhuisvervoer en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verhuisvervoer
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuisvervoer

Trend aantal bedrijven verhuisvervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuisvervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 870 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.275.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche verhuisvervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 151. Dat betekent dat de omzet in 2022 51% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 19% hoger.

Trend omzet verhuisvervoer (indexcijfers)