Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers verhuisvervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.290 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.90% OMZETGROEI
KW2 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.32% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Verhuisvervoer
KW1 2024

Branchecijfers verhuisvervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche verhuisvervoer (SBI code: 49.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche goederenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verhuisvervoer

De branche verhuisvervoer valt onder de sector goederenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche verhuisvervoer in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (36.2%), Kosten omzet (30.3%) en Kosten vervoermiddelen (7.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verhuisvervoer.
start vergelijking

Verhuisvervoer Trends

In de bedrijfstak Verhuisbedrijf is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Door technologische ontwikkelingen kan er steeds meer zelf online besteld en gereserveerd worden. Tegelijkertijd wordt ook de verwachting steeds hoger waardoor klanttevredenheid en servicegerichtheid een prioriteit is. Ook dienen de veiligheidsnormen te worden nageleefd om blessures te voorkomen. Verder is er ook veel aandacht voor milieuvriendelijke initiatieven zoals hergebruikbaar packaging materiaal en andere duurzame oplossingen.

Bedrijfsresultaat verhuisvervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verhuisvervoer tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.35% procentpunt naar 12.32%. Hierbij wordt in de branche verhuisvervoer gemiddeld een bruto marge van 69.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.1% naar 12.3%.

Kosten per categorie branche verhuisvervoer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 98.8% 99.7% 99.5%
Overige opbrengsten 0.9% 1.2% 0.3% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.4% 38.0% 30.7% 30.3%
Bruto marge 68.6% 62.0% 69.3% 69.7%
  - Bruto Loon   23.5%   21.9%   22.4%   23.5%
  - Sociale lasten   4.0%   3.2%   3.8%   4.6%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.5%   2.7%   2.8%
  - Overig   7.2%   4.5%   7.5%   5.2%
Personeelkosten Totaal 37.3% 32.2% 36.4% 36.2%
Verkoopkosten 1.0% 0.8% 1.3% 1.1%
Huisvestingskosten 5.0% 4.2% 4.3% 4.4%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 6.2% 6.1% 6.5% 7.3%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.3% 0.5%
Afschrijvingen 3.1% 2.7% 2.5% 2.4%
Overige diensten 1.9% 1.7% 1.8% 2.1%
Overige bedrijfskosten 2.9% 3.2% 4.2% 2.8%
Bedrijfsresultaat 9.5% 9.6% 11.1% 12.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers verhuisvervoer, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder verhuisvervoer
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat verhuisvervoer

Trend aantal bedrijven verhuisvervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verhuisvervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 870 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.290.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche verhuisvervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 157. Dat betekent dat de omzet in 2023 57% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.4% hoger.

Trend omzet verhuisvervoer (indexcijfers)