Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van aardappelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

40 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.62% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van aardappelproducten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van aardappelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van aardappelproducten (SBI code: 10.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche verwerking van aardappels, groente en fruit (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van aardappelproducten

De branche vervaardiging van aardappelproducten valt onder de sector verwerking van aardappels, groente en fruit. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van aardappelproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.4%), Personeel (11.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (10.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van aardappelproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van aardappelproducten Trends

Producenten van aardappelproducten dienen steeds meer rekening te houden met trends zoals samenwerking, automatisering en duurzaamheid. Samenwerking is belangrijk omdat bedrijven hiermee hun concurrentievoordeel kunnen vergroten. Automatisering wordt ook in deze sector van steeds groter belang om klanten te bedienen en de productie efficiënter te maken. De consument is veeleisender ten aanzien van duurzaamheid, en dat kan worden ingevuld met een meer circulaire productie, groene energie en beperking van het waterebruik. Dus belangrijk om dit mee te nemen in de bedrijfstrategie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van aardappelproducten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.53% procentpunt naar 4.62%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van aardappelproducten gemiddeld een bruto marge van 41.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van aardappelproducten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.7% 98.2% 98.6% 99.0%
Overige opbrengsten 2.3% 1.8% 1.4% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.9% 61.3% 63.3% 58.4%
Bruto marge 38.1% 38.7% 36.7% 41.6%
  - Bruto Loon   7.9%   7.7%   7.0%   7.4%
  - Sociale lasten   1.2%   1.0%   1.0%   1.1%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   0.8%   1.0%
  - Overig   2.0%   2.1%   1.9%   2.1%
Personeelkosten Totaal 12.1% 11.9% 10.6% 11.6%
Verkoopkosten 2.1% 1.7% 1.4% 1.6%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 0.7% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 1.9% 1.7% 2.0%
Energieverbruik 3.7% 3.3% 2.8% 2.6%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.8% 2.6% 2.4% 3.1%
Overige diensten 4.2% 3.9% 4.3% 4.8%
Overige bedrijfskosten 5.5% 6.9% 7.6% 10.0%
Bedrijfsresultaat 4.5% 5.2% 4.8% 4.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van aardappelproducten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van aardappelproducten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van aardappelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van aardappelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 40.