Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van aardappelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

30 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.62% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van aardappelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van aardappelproducten (SBI code: 10.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche verwerking van aardappels, groente en fruit (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van aardappelproducten

De branche vervaardiging van aardappelproducten valt onder de sector verwerking van aardappels, groente en fruit. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van aardappelproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.4%), Personeel (11.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (10.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van aardappelproducten 2.78% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van aardappelproducten.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van aardappelproducten tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.53% procentpunt naar 4.62%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van aardappelproducten gemiddeld een bruto marge van 41.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.6%.

Kosten naar soort vervaardiging van aardappelproducten
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.97%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.03%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 58.38%
Bruto marge 41.62%
  - Bruto Loon   7.42%
  - Premie & Pensioen   2.02%
  - Andere Sociale lasten   0.04%
  - Overig   + 2.13%
Personeelkosten Totaal 11.61%
Verkoopkosten 1.60%
Huisvestingskosten 0.92%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.02%
Kosten energieverbruik 2.63%
Kosten vervoermiddelen 0.25%
Communicatiekosten 0.11%
Afschrijvingen 3.05%
Kosten van overige diensten 4.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 10.05%
Bedrijfsresultaat 4.62%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers vervaardiging van aardappelproducten en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data vervaardiging van aardappelproducten en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van aardappelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van aardappelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 30.