Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van aardappelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

40 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.48% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van aardappelproducten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van aardappelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van aardappelproducten (SBI code: 10.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche verwerking van aardappels, groente en fruit (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van aardappelproducten

De branche vervaardiging van aardappelproducten valt onder de sector verwerking van aardappels, groente en fruit. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van aardappelproducten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (64.6%), Personeel (11.5%) en Kosten van overige diensten (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van aardappelproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van aardappelproducten Trends

Producenten van aardappelproducten dienen steeds meer rekening te houden met trends zoals samenwerking, automatisering en duurzaamheid. Samenwerking is belangrijk omdat bedrijven hiermee hun concurrentievoordeel kunnen vergroten. Automatisering wordt ook in deze sector van steeds groter belang om klanten te bedienen en de productie efficiënter te maken. De consument is veeleisender ten aanzien van duurzaamheid, en dat kan worden ingevuld met een meer circulaire productie, groene energie en beperking van het waterebruik. Dus belangrijk om dit mee te nemen in de bedrijfstrategie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van aardappelproducten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.66% procentpunt naar 4.48%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van aardappelproducten gemiddeld een bruto marge van 35.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.8% naar 4.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van aardappelproducten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.6% 99.0% 97.8% 98.5%
Overige opbrengsten 1.4% 1.0% 2.2% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.3% 58.4% 56.4% 64.6%
Bruto marge 36.7% 41.6% 43.6% 35.4%
  - Bruto Loon   7.0%   7.4%   7.6%   7.2%
  - Sociale lasten   1.0%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   1.0%   0.9%   0.9%
  - Overig   1.9%   2.1%   2.1%   2.2%
Personeelkosten Totaal 10.6% 11.6% 11.8% 11.5%
Verkoopkosten 1.4% 1.6% 1.7% 1.6%
Huisvestingskosten 0.7% 0.9% 1.2% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 2.0% 1.8% 1.7%
Energieverbruik 2.8% 2.6% 2.6% 2.7%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 3.1% 3.0% 2.9%
Overige diensten 4.3% 4.8% 4.0% 5.4%
Overige bedrijfskosten 7.6% 10.0% 11.3% 3.3%
Bedrijfsresultaat 4.8% 4.6% 5.8% 4.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van aardappelproducten?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van aardappelproducten en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van aardappelproducten
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van aardappelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van aardappelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van aardappelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 40.