Brancheinformatie en cijfers verwerking van aardappels, groente en fruit

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

280 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.55% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Verwerking van aardappels, groente en fruit
KW02 - 2023

Branchecijfers verwerking van aardappels, groente en fruit

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche verwerking van aardappels, groente en fruit (SBI code: 10.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten verwerking van aardappels, groente en fruit

De branche verwerking van aardappels, groente en fruit valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche verwerking van aardappels, groente en fruit zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.9%), Personeel (13.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor verwerking van aardappels, groente en fruit.
start vergelijking

Verwerking van aardappels, groente en fruit Trends

De bedrijfstak Groente- en Fruitverwerkingsbedrijf is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Verwerkingsbedrijven moeten steeds meer innovatie tonen op het gebied van verwerking, logistiek en verpakking. Technologische innovaties vormen steeds meer de basis voor een moderne, duurzame en kostenefficiënte verwerking. Ook verpakkingen spelen een belangrijke rol in de markt. Bovendien zijn oplossingen op het gebied van voedselveiligheid van groot belang, aangezien consumenten steeds meer waarde hechten aan veilige producten. Het volgen van trends zoals korte ketens, biologische producten en rechtstreekse levering van de boer zijn belangrijke aandachtspunten. Door hier rekening mee te houden en de juiste technologieën in te zetten, kunnen bedrijven hun ambities waarmaken en op de lange termijn succesvol zijn.

Bedrijfsresultaat verwerking van aardappels, groente en fruit

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche verwerking van aardappels, groente en fruit tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.45% procentpunt naar 4.55%. Hierbij wordt in de branche verwerking van aardappels, groente en fruit gemiddeld een bruto marge van 38.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.5%.

Kosten per categorie branche verwerking van aardappels, groente en fruit
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.6% 99.2% 99.3% 98.9%
Overige opbrengsten 1.4% 0.8% 0.7% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.8% 62.8% 63.8% 61.9%
Bruto marge 36.2% 37.2% 36.2% 38.1%
  - Bruto Loon   8.1%   8.2%   7.7%   7.9%
  - Sociale lasten   1.2%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   0.9%   1.0%
  - Overig   3.0%   3.1%   3.4%   3.5%
Personeelkosten Totaal 13.3% 13.6% 13.2% 13.5%
Verkoopkosten 1.9% 1.7% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.9% 1.8% 1.9%
Energieverbruik 2.6% 2.4% 2.2% 2.0%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.8% 2.8% 2.7% 3.1%
Overige diensten 3.2% 3.1% 3.5% 3.6%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.6% 5.2% 6.4%
Bedrijfsresultaat 4.8% 5.3% 4.8% 4.5%

Laatste cijfers verwerking van aardappels, groente en fruit en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief verwerking van aardappels, groente en fruit
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat verwerking van aardappels, groente en fruit

Trend aantal bedrijven verwerking van aardappels, groente en fruit

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven verwerking van aardappels, groente en fruit geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 135 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 280.