Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van batterijen en accumulatoren

50 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van batterijen en accumulatoren (SBI code: 27.20). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van batterijen en accumulatoren (SBI code: 27.2).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van batterijen en accumulatoren (SBI code: 27.2).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van batterijen en accumulatoren (27.2) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Trends

De bedrijfstak vervaardiging van batterijen en accumulatoren (SBI-code: 27.20) gaat momenteel door een groot transformatieproces dat gepaard gaat met zowel kansen als bedreigingen voor ondernemers. Er is sprake van een opkomende markt voor batterijen en accumulatoren voor hernieuwbare energie, te denken aan elektrische voertuigen en zonnepanelen. Tegelijkertijd is er een toenemende vraag naar veiligheid en regulering bij de productie van dit soort producten. Er zijn ook de concurrentie van lage loonlanden en het risico dat nieuwe technologieën de markt overschrijden. Ondernemers moeten deze ontwikkelingen bijhouden om hun bedrijf zo succesvol mogelijk te leiden.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van batterijen en accumulatoren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 50.