Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van batterijen en accumulatoren

50 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van batterijen en accumulatoren (SBI code: 27.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van elektrische apparatuur (SBI code: 27).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van elektrische apparatuur (SBI code: 27).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van elektrische apparatuur (27) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Trends

De bedrijfstak vervaardiging van batterijen en accumulatoren is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De sector zet de vertaling van de energietransitie om naar techniek en staat voor een verantwoord gebruik van mineralen voor vervaardiging van energie-opslagsystemen. Daarnaast is er een sterke trend om batterijen en accumulatoren zo klein en krachtig mogelijk te maken, tegelijk met het vergroten van de capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd worden technologieën en materialen intensief ontwikkeld, wat leidt tot kostenbesparingen en vermindering van maatschappelijke druk door lagere emissies en milieubelasting. Dit biedt grote kansen voor ondernemers binnen deze sector.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van batterijen en accumulatoren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 50.