Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van bier

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

760 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.28% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van bier
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van bier

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van bier (SBI code: 11.05). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van dranken (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van bier

De branche vervaardiging van bier valt onder de sector vervaardiging van dranken. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van bier in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (41.2%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (15.9%) en Personeel (15.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van bier.
start vergelijking

Vervaardiging van bier Trends

De bedrijfstak vervaardiging van bier is continu in ontwikkeling en dit brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor ondernemers. Zo hat de innovatiesnelheid de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor brouwerijen steeds meer les moeten leren staan op de spanning tussen traditionele recepturen en nieuwe smaakvormen. Ook zit er steeds meer aandacht op het terugdringen van water- en energieverbruik binnen de bedrijfstak en het produceren van bier vanuit duurzaam voorgeschotelde grondstoffen. Om ervoor te zorgen dat bierondernemers hiermee mee kunnen blijven draaien is het belangrijk hiervan op de hoogte te blijven, maar ook mogelijkheden te zoeken om hiermee toe te voegen aan de eigen onderneming.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van bier

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van bier tussen 2016 en 2019 is gedaald met 12.50% procentpunt naar 7.28%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van bier gemiddeld een bruto marge van 58.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.4% naar 7.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van bier
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.5% 98.8% 98.0% 98.1%
Overige opbrengsten 1.5% 1.2% 2.0% 1.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.6% 34.3% 39.3% 41.2%
Bruto marge 67.4% 65.7% 60.7% 58.8%
  - Bruto Loon   7.0%   7.5%   9.2%   9.8%
  - Sociale lasten   0.8%   0.9%   1.3%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   1.2%   1.4%
  - Overig   1.9%   2.6%   2.6%   2.3%
Personeelkosten Totaal 10.6% 11.8% 14.3% 15.0%
Verkoopkosten 8.7% 9.3% 5.9% 6.1%
Huisvestingskosten 2.3% 2.2% 2.2% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4% 1.6% 1.6%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 1.0% 1.1%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Afschrijvingen 4.1% 4.4% 4.7% 6.2%
Overige diensten 1.5% 1.7% 3.6% 4.1%
Overige bedrijfskosten 17.5% 17.3% 17.3% 15.9%
Bedrijfsresultaat 19.8% 16.2% 9.4% 7.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van bier?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van bier en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van bier
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van bier

Trend aantal bedrijven vervaardiging van bier

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van bier geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 705 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 760.