Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van bier

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

780 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.22% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van bier
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van bier

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van bier (SBI code: 11.05). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van dranken (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van bier

De branche vervaardiging van bier valt onder de sector vervaardiging van dranken. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van bier zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.3%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (17.3%) en Personeel (11.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van bier.
start vergelijking

Vervaardiging van bier Trends

De bedrijfstak vervaardiging van bier is continu in ontwikkeling en dit brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor ondernemers. Zo hat de innovatiesnelheid de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor brouwerijen steeds meer les moeten leren staan op de spanning tussen traditionele recepturen en nieuwe smaakvormen. Ook zit er steeds meer aandacht op het terugdringen van water- en energieverbruik binnen de bedrijfstak en het produceren van bier vanuit duurzaam voorgeschotelde grondstoffen. Om ervoor te zorgen dat bierondernemers hiermee mee kunnen blijven draaien is het belangrijk hiervan op de hoogte te blijven, maar ook mogelijkheden te zoeken om hiermee toe te voegen aan de eigen onderneming.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van bier

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van bier tussen 2016 en 2017 is gedaald met 3.57% procentpunt naar 16.22%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van bier gemiddeld een bruto marge van 65.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 19.8% naar 16.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van bier
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 98.8%
Overige opbrengsten 1.5% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.6% 34.3%
Bruto marge NB NB 67.4% 65.7%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   7.0%   7.5%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.8%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.9%   0.8%
  - Overig   0.0%   0.0%   1.9%   2.6%
Personeelkosten Totaal 10.6% 11.8%
Verkoopkosten 8.7% 9.3%
Huisvestingskosten 2.3% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4%
Energieverbruik 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.1% 4.4%
Overige diensten 1.5% 1.7%
Overige bedrijfskosten 17.5% 17.3%
Bedrijfsresultaat 19.8% 16.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van bier

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van bier
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van bier

Trend aantal bedrijven vervaardiging van bier

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van bier geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 705 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 780.