Omzet en kosten vervaardiging van bier

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 19.79% in 2016 naar 16.22% in 2017

Trend winst en kosten vervaardiging van bier

De branche vervaardiging van bier valt onder de sector vervaardiging van dranken. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van bier

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van bier. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 19.79% in 2016 naar 16.22% in 2017.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van bier


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van bier wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (34.3%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (17.3%) en daarna 'Personeel' (11.8%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 16.22% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 65.69%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 34.31%
Bruto Marge 65.69%
Personeel 11.81%
Verkoopkosten 9.25%
Huisvestingskosten 2.20%
Kosten apparatuur en inventaris 1.44%
Kosten energieverbruik 0.85%
Kosten vervoermiddelen 0.44%
Communicatiekosten 0.09%
Afschrijvingen 4.41%
Kosten van overige diensten 1.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 17.30%
Bedrijfsresultaat 16.22%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van bier

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van bier. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van bier
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.