Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.765 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.03% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (SBI code: 10.71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

De branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk valt onder de sector vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (36.5%), Personeel (31.0%) en Afschrijvingen (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Trends

Het vervaardigen van brood en vers banketbakkerswerk is een belangrijke taak in de voedingsmiddelenindustrie en de ontwikkelingen in deze sector veranderen voortdurend. Er valt steeds meer te veel te verwachten van brancheprofessional en veeleisende consumenten. In de afgelopen jaren zijn meer bedrijven op zoek gegaan naar duurzame oplossingen voor hun ingrediënten, waardoor meer producten met een natuurlijke en gezonde reputatie zijn ontstaan. Daarnaast hebben de consumenten vandaag de dag meer behoefte aan producten met minder suiker, waardoor meer suikervrije opties op de markt zijn gebracht. Om de productkwaliteit te waarborgen, moeten bedrijven ook hun productieproces moderniseren en verfijnen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk tussen 2016 en 2019 is gestegen met 0.21% procentpunt naar 11.03%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk gemiddeld een bruto marge van 63.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.8% naar 11.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.2% 99.4% 99.3%
Overige opbrengsten 0.9% 0.8% 0.6% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 38.2% 35.9% 36.5%
Bruto marge 61.3% 61.8% 64.1% 63.5%
  - Bruto Loon   20.2%   20.1%   21.0%   20.2%
  - Sociale lasten   3.4%   3.5%   3.7%   3.6%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.9%   1.8%
  - Overig   4.2%   4.8%   4.6%   5.4%
Personeelkosten Totaal 29.6% 30.2% 31.2% 31.0%
Verkoopkosten 1.4% 1.5% 1.3% 1.4%
Huisvestingskosten 3.5% 4.1% 3.7% 4.1%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.5% 2.1% 2.1%
Energieverbruik 2.6% 2.6% 2.4% 2.6%
Vervoermiddelen 1.5% 2.0% 1.6% 1.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 4.4% 4.4% 4.8% 4.4%
Overige diensten 2.9% 2.3% 2.6% 2.7%
Overige bedrijfskosten 2.1% 3.0% 3.2% 2.7%
Bedrijfsresultaat 10.8% 8.9% 10.8% 11.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.485 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.765.