Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.765 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.92% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (SBI code: 10.71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

De branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk valt onder de sector vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.2%), Personeel (30.2%) en Afschrijvingen (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk.
start vergelijking

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Trends

Het vervaardigen van brood en vers banketbakkerswerk is een belangrijke taak in de voedingsmiddelenindustrie en de ontwikkelingen in deze sector veranderen voortdurend. Er valt steeds meer te veel te verwachten van brancheprofessional en veeleisende consumenten. In de afgelopen jaren zijn meer bedrijven op zoek gegaan naar duurzame oplossingen voor hun ingrediënten, waardoor meer producten met een natuurlijke en gezonde reputatie zijn ontstaan. Daarnaast hebben de consumenten vandaag de dag meer behoefte aan producten met minder suiker, waardoor meer suikervrije opties op de markt zijn gebracht. Om de productkwaliteit te waarborgen, moeten bedrijven ook hun productieproces moderniseren en verfijnen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk tussen 2016 en 2017 is gedaald met 1.90% procentpunt naar 8.92%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk gemiddeld een bruto marge van 61.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.8% naar 8.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.2%
Overige opbrengsten 0.9% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 38.2%
Bruto marge NB NB 61.3% 61.8%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   20.2%   20.1%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   3.4%   3.5%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   1.8%   1.8%
  - Overig   0.0%   0.0%   4.2%   4.8%
Personeelkosten Totaal 29.6% 30.2%
Verkoopkosten 1.4% 1.5%
Huisvestingskosten 3.5% 4.1%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.5%
Energieverbruik 2.6% 2.6%
Vervoermiddelen 1.5% 2.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.4% 4.4%
Overige diensten 2.9% 2.3%
Overige bedrijfskosten 2.1% 3.0%
Bedrijfsresultaat 10.8% 8.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Trend aantal bedrijven vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.485 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.765.