Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.135 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.36% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren (SBI code: 10.7). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

De branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.2%), Personeel (27.5%) en Afschrijvingen (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren.
start vergelijking

Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren Trends

De vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren is sterk aan veranderingen onderhevig. Door toetreding tot Europese landen en de veranderingen die daar mee aan de hand zijn gekomen is er steeds meer druk op het prijsniveau. Door de hoge druk van de concurrentie in de branche is het daarom van belang dat er innovatieve producten worden ontwikkelt die beter aansluiten op de eisen van de markt. Daarnaast wordt er steeds meer verwacht dat bedrijven zich verantwoordelijk opstellen qua milieu, productie, verpakking en logistiek. Ook is veel ondersteuning nodig om de producten op de markt te krijgen in de vorm van marketing, social media, websites en meer.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.45% procentpunt naar 7.36%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren gemiddeld een bruto marge van 56.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 7.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.6% 98.5% 98.9% 98.7%
Overige opbrengsten 1.4% 1.5% 1.1% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.8% 41.8% 43.2% 43.2%
Bruto marge 57.2% 58.2% 56.8% 56.8%
  - Bruto Loon   18.5%   18.0%   18.0%   17.7%
  - Sociale lasten   3.2%   3.0%   2.9%   3.0%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.6%   1.7%   1.6%
  - Overig   4.4%   4.8%   4.7%   5.2%
Personeelkosten Totaal 27.8% 27.5% 27.2% 27.5%
Verkoopkosten 1.9% 2.1% 2.0% 1.9%
Huisvestingskosten 3.6% 3.4% 3.2% 3.6%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 2.1% 2.1% 2.4%
Energieverbruik 2.4% 2.2% 2.2% 2.1%
Vervoermiddelen 1.3% 1.1% 1.2% 1.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 4.8% 4.3% 4.2% 4.4%
Overige diensten 2.9% 3.0% 2.9% 2.6%
Overige bedrijfskosten 2.8% 2.3% 2.3% 3.2%
Bedrijfsresultaat 7.7% 10.1% 9.3% 7.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Trend aantal bedrijven vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.695 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 4.135.