Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

100 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.29% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water (SBI code: 11.07). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van dranken (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

De branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water valt onder de sector vervaardiging van dranken. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.3%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (14.6%) en Personeel (11.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water.
start vergelijking

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Trends

De producenten van frisdranken staan voor een flinke uitdaging omdat consumenten steeds meer bewust kiezen voor gezonde producten. Dit komt onder andere door sociale media waar trends en gezonde producten bekend zijn gemaakt bij consumenten. Ook stromen er steeds meer groene frisdranken en sapjes op de markt, waarmee producenten een meer eco-friendly producten kunnen aanbieden. Verder zijn producenten van frisdranken bezig met het verduurzamen van hun processen, waardoor ze beter aansluiten bij de maatschappelijke verantwoordelijkheden die er liggen bij bedrijven. Door deze veranderingen kunnen producenten van frisdranked kansen pakken door in te spelen op de veranderende vraag van consumenten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.17% procentpunt naar 9.29%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water gemiddeld een bruto marge van 46.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.8% naar 9.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 99.1% 99.0% 99.7% 100.0%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.9% 1.0% 0.3% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.7% 56.0% 55.0% 53.3%
Bruto marge 43.3% 44.0% 45.0% 46.7%
  - Bruto Loon   7.1%   7.4%   7.7%   7.3%
  - Sociale lasten   3.4%   3.4%   3.9%   4.0%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.7%   0.8%   0.9%
  - Overig   1.7%   1.6%   2.0%   2.0%
Personeelkosten Totaal 10.5% 10.8% 11.7% 11.3%
Verkoopkosten 2.4% 2.5% 3.1% 3.8%
Huisvestingskosten 0.9% 1.2% 0.9% 0.8%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.8% 3.0% 3.1% 2.1%
Kosten energieverbruik 0.9% 1.0% 0.9% 0.8%
Kosten vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.2% 2.1% 2.6% 2.3%
Kosten van overige diensten 2.9% 2.4% 2.1% 1.1%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 10.3% 10.2% 10.2% 14.6%
Bedrijfsresultaat 9.6% 10.0% 9.8% 9.3%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Trend aantal bedrijven vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 100.