Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.29% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water (SBI code: 11.07). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van dranken (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

De branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water valt onder de sector vervaardiging van dranken. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.3%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (14.6%) en Personeel (11.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water.
start vergelijking

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Trends

De producenten van frisdranken staan voor een flinke uitdaging omdat consumenten steeds meer bewust kiezen voor gezonde producten. Dit komt onder andere door sociale media waar trends en gezonde producten bekend zijn gemaakt bij consumenten. Ook stromen er steeds meer groene frisdranken en sapjes op de markt, waarmee producenten een meer eco-friendly producten kunnen aanbieden. Verder zijn producenten van frisdranken bezig met het verduurzamen van hun processen, waardoor ze beter aansluiten bij de maatschappelijke verantwoordelijkheden die er liggen bij bedrijven. Door deze veranderingen kunnen producenten van frisdranked kansen pakken door in te spelen op de veranderende vraag van consumenten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water tussen 2009 en 2015 is gestegen met 0.17% procentpunt naar 9.29%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water gemiddeld een bruto marge van 46.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.8% naar 9.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 99.1% 99.0% 99.7% 100.0%
Overige opbrengsten 0.9% 1.0% 0.3% 0.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.7% 56.0% 55.0% 53.3%
Bruto marge 43.3% 44.0% 45.0% 46.7%
  - Bruto Loon   7.1%   7.4%   7.7%   7.3%
  - Sociale lasten   1.1%   1.2%   1.2%   1.1%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.7%   0.8%   0.9%
  - Overig   1.7%   1.6%   2.0%   2.0%
Personeelkosten Totaal 10.5% 10.8% 11.7% 11.3%
Verkoopkosten 2.4% 2.5% 3.1% 3.8%
Huisvestingskosten 0.9% 1.2% 0.9% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 2.8% 3.0% 3.1% 2.1%
Energieverbruik 0.9% 1.0% 0.9% 0.8%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.2% 2.1% 2.6% 2.3%
Overige diensten 2.9% 2.4% 2.1% 1.1%
Overige bedrijfskosten 10.3% 10.2% 10.2% 14.6%
Bedrijfsresultaat 9.6% 10.0% 9.8% 9.3%

Laatste cijfers vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Trend aantal bedrijven vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 115.