Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

60 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.07% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (SBI code: 20.15). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

De branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.0%), Kosten energieverbruik (9.0%) en Personeel (8.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen.
start vergelijking

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Trends

Kunstmestfabrieken hebben te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo staat staat de toenemende kostenbeheersing op de agenda, waarbij investments in energiebesparing en duurzame productiemethodologieën worden geadviseerd. Daarnaast beleeft de industrie een stijgende vraag naar lokale voedselketens, waardoor er meer kans op internationale samenwerkingen is. Ten slotte is er aandacht voor input- en outputvervolmaking en om de kunstmestproducten te optimaliseren. Ondernemers moeten bij het beoordelen van hun toekomstige bedrijfsstrategie deze zaken meenemen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 10.30% procentpunt naar 10.07%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen gemiddeld een bruto marge van 47.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.7% naar 10.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 98.6% 97.2% 99.0%
Overige opbrengsten 0.6% 1.4% 2.8% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.2% 51.7% 50.5% 53.0%
Bruto marge 46.8% 48.3% 49.5% 47.0%
  - Bruto Loon   4.4%   4.6%   5.8%   5.8%
  - Sociale lasten   0.7%   0.6%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   2.4%   0.9%
  - Overig   0.7%   0.7%   0.9%   0.9%
Personeelkosten Totaal 6.5% 6.6% 9.8% 8.4%
Verkoopkosten 1.0% 0.7% 0.9% 0.5%
Huisvestingskosten 1.1% 1.1% 1.4% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 1.2% 1.1%
Energieverbruik 8.2% 7.5% 7.8% 9.0%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 4.7% 4.7% 6.1% 5.8%
Overige diensten 6.9% 4.7% 5.8% 5.7%
Overige bedrijfskosten 4.2% 5.4% 5.4% 5.1%
Bedrijfsresultaat 13.1% 16.2% 10.7% 10.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 60.