Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

65 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.98% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (SBI code: 20.15). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

De branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.7%), Personeel (8.0%) en Kosten energieverbruik (7.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen.
start vergelijking

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Trends

Kunstmestfabrieken hebben te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo staat staat de toenemende kostenbeheersing op de agenda, waarbij investments in energiebesparing en duurzame productiemethodologieën worden geadviseerd. Daarnaast beleeft de industrie een stijgende vraag naar lokale voedselketens, waardoor er meer kans op internationale samenwerkingen is. Ten slotte is er aandacht voor input- en outputvervolmaking en om de kunstmestproducten te optimaliseren. Ondernemers moeten bij het beoordelen van hun toekomstige bedrijfsstrategie deze zaken meenemen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 11.21% procentpunt naar 10.98%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen gemiddeld een bruto marge van 48.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.7% naar 11.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.2% 99.0% 98.1% 98.8%
Overige opbrengsten 2.8% 1.0% 1.9% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.5% 53.0% 55.5% 51.7%
Bruto marge 49.5% 47.0% 44.5% 48.3%
  - Bruto Loon   5.8%   5.8%   5.8%   5.7%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.8%   0.9%
  - Pensioenpremies   2.4%   0.9%   0.8%   0.8%
  - Overig   0.9%   0.9%   0.8%   0.7%
Personeelkosten Totaal 9.8% 8.4% 8.2% 8.0%
Verkoopkosten 0.9% 0.5% 0.9% 0.5%
Huisvestingskosten 1.4% 1.1% 0.9% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Energieverbruik 7.8% 9.0% 10.1% 7.0%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 1.3% 0.1%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 6.1% 5.8% 5.8% 6.8%
Overige diensten 5.8% 5.7% 5.2% 6.8%
Overige bedrijfskosten 5.4% 5.1% 5.3% 6.1%
Bedrijfsresultaat 10.7% 10.1% 5.7% 11.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 65.