Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

365 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (SBI code: 20.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

De branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.3%), Personeel (7.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van.
start vergelijking

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van Trends

De vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen is een steeds dynamischer wordende industrie. Deze bedrijfstak heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op integratie, duurzaamheid en technologische innovatie. Hoewel er talrijke investeerders en partners zijn die productiedoeleinden mogelijk maken, moeten ondernemers bewust zijn van de risico’s zoals de schommelingen in de grondstoffenmarkt en het milieu, en zich ook blijven aanpassen aan de veranderende voorschriften. Daarnaast bieden digitalisering en technologische innovaties vele kansen voor progressieve producenten om uit te blinken in de concurrentie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.96% procentpunt naar 8.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van gemiddeld een bruto marge van 38.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.6% naar 8.8%.

Kosten naar soort vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.5% 97.6% 97.5% 97.9%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.5% 2.4% 2.5% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.3% 63.4% 58.6% 61.3%
Bruto marge 30.7% 36.6% 41.4% 38.7%
  - Bruto Loon   4.3%   4.4%   5.1%   4.9%
  - Sociale lasten   2.3%   2.5%   2.7%   2.6%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.8%   0.7%
  - Overig   0.9%   1.1%   1.2%   1.2%
Personeelkosten Totaal 6.6% 6.9% 7.8% 7.4%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 1.6% 1.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.8% 1.8% 1.9% 2.1%
Kosten energieverbruik 5.2% 5.2% 4.8% 5.2%
Kosten vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.2% 3.2% 4.2% 3.9%
Kosten van overige diensten 2.9% 2.6% 2.2% 2.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.0% 7.4% 8.4% 6.5%
Bedrijfsresultaat 3.1% 7.5% 9.6% 8.8%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend aantal bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 365.