Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

365 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (SBI code: 20.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

De branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.3%), Personeel (7.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.5%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van 4.27% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.96% procentpunt naar 8.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van gemiddeld een bruto marge van 38.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.6% naar 8.8%.

Kosten naar soort vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.94%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.06%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 61.29%
Bruto marge 38.71%
  - Bruto Loon   4.86%
  - Premie & Pensioen   1.32%
  - Andere Sociale lasten   0.08%
  - Overig   + 1.19%
Personeelkosten Totaal 7.45%
Verkoopkosten 1.46%
Huisvestingskosten 0.73%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.05%
Kosten energieverbruik 5.21%
Kosten vervoermiddelen 0.22%
Communicatiekosten 0.07%
Afschrijvingen 3.86%
Kosten van overige diensten 2.46%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.46%
Bedrijfsresultaat 8.75%
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers en Office tools?

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend aantal bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 365.