Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

395 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.75% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (SBI code: 20.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

De branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.3%), Personeel (7.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van.
start vergelijking

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van Trends

De vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen is een steeds dynamischer wordende industrie. Deze bedrijfstak heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op integratie, duurzaamheid en technologische innovatie. Hoewel er talrijke investeerders en partners zijn die productiedoeleinden mogelijk maken, moeten ondernemers bewust zijn van de risico’s zoals de schommelingen in de grondstoffenmarkt en het milieu, en zich ook blijven aanpassen aan de veranderende voorschriften. Daarnaast bieden digitalisering en technologische innovaties vele kansen voor progressieve producenten om uit te blinken in de concurrentie.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.96% procentpunt naar 8.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van gemiddeld een bruto marge van 38.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.6% naar 8.8%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.5% 97.6% 97.5% 97.9%
Overige opbrengsten 2.5% 2.4% 2.5% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.3% 63.4% 58.6% 61.3%
Bruto marge 30.7% 36.6% 41.4% 38.7%
  - Bruto Loon   4.3%   4.4%   5.1%   4.9%
  - Sociale lasten   0.6%   0.6%   0.7%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.8%   0.7%
  - Overig   0.9%   1.1%   1.2%   1.2%
Personeelkosten Totaal 6.6% 6.9% 7.8% 7.4%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 1.6% 1.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 1.8% 1.8% 1.9% 2.1%
Energieverbruik 5.2% 5.2% 4.8% 5.2%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.2% 3.2% 4.2% 3.9%
Overige diensten 2.9% 2.6% 2.2% 2.5%
Overige bedrijfskosten 6.0% 7.4% 8.4% 6.5%
Bedrijfsresultaat 3.1% 7.5% 9.6% 8.8%

Laatste cijfers vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend aantal bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 65 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 395.