Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

160 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.15% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm (SBI code: 20.16). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van kunststof in primaire vorm

De branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (67.9%), Personeel (7.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van kunststof in primaire vorm.
start vergelijking

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm Trends

De kunststoffabriek bedrijfstak krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht en kent ook verschillende ontwikkelingen. Ondernemers moeten rekening houden met een stijging in de vraag naar kunststofgoederen, waardoor fabrieken en leveranciers extra productiecapaciteit moeten toevoegen om aan deze vraag te voldoen. Ook wordt steeds meer speciale aandacht besteed aan het milieubeleid dat door fabrieken wordt gevolgd. Steeds meer bedrijven richten zich op het gebruik van grondstoffen uit duurzame bronnen, waardoor er meer verantwoording wordt gegeven in de kunststoffabriek bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van kunststof in primaire vorm

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.43% procentpunt naar 5.15%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm gemiddeld een bruto marge van 32.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.4% naar 5.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 95.9% 96.5% 97.3% 96.7%
Overige opbrengsten 4.1% 3.5% 2.7% 3.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.3% 59.1% 63.4% 67.9%
Bruto marge 39.7% 40.9% 36.6% 32.1%
  - Bruto Loon   4.8%   5.2%   5.4%   5.1%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   1.1%   1.2%   1.0%   0.9%
Personeelkosten Totaal 7.5% 8.1% 8.1% 7.6%
Verkoopkosten 2.3% 2.5% 2.8% 2.6%
Huisvestingskosten 0.7% 0.6% 0.7% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 1.0% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 2.9% 3.8% 3.9% 3.3%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 4.1% 4.1% 3.9% 4.2%
Overige diensten 1.9% 1.5% 1.6% 2.1%
Overige bedrijfskosten 5.9% 7.3% 5.3% 5.7%
Bedrijfsresultaat 13.5% 11.7% 9.4% 5.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van kunststof in primaire vorm
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Trend aantal bedrijven vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van kunststof in primaire vorm geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 160.