Branchecijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 7.94% in 2015 naar 13.55% in 2016

Trend winst en kosten vervaardiging van kunststof in primaire vorm

De branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van kunststof in primaire vorm

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 7.94% in 2015 naar 13.55% in 2016.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2016

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van kunststof in primaire vorm wordt gevormd door kostenpost 'Netto omzet' (95.9%) gevolgd door 'Kosten omzet' (60.3%) en daarna 'Personeel' (7.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 13.55% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 39.74%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 60.26%
Bruto Marge 39.74%
Personeel 7.47%
Verkoopkosten 2.29%
Huisvestingskosten 0.69%
Kosten apparatuur en inventaris 0.72%
Kosten energieverbruik 2.92%
Kosten vervoermiddelen 0.21%
Communicatiekosten 0.06%
Afschrijvingen 4.06%
Kosten van overige diensten 1.88%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.89%
Bedrijfsresultaat 13.55%

Branchecijfers jaar 2016: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van kunststof in primaire vorm. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van kunststof in primaire vorm
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.