Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meel (geen zetmeel)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

95 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.31% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van meel (geen zetmeel)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meel (geen zetmeel) (SBI code: 10.61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van meel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meel (geen zetmeel)

De branche vervaardiging van meel (geen zetmeel) valt onder de sector vervaardiging van meel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meel (geen zetmeel) in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.2%), Personeel (8.3%) en Kosten van overige diensten (4.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meel (geen zetmeel).
start vergelijking

Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Trends

De productie van meel (SBI-code 10.61) is een traditionele bedrijfstak waar de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Door de toenemende vraag naar tarweproducten, de toepassing van meer efficiënte technologieën en het verlangen naar een gezonder dieet met meer granen, is de productie van meel de afgelopen jaren sterk toegenomen. De stijgende kosten en voorschriften voor de kwaliteitseisen betekenen dat meelproducenten steeds meer geïnvesteerd hebben in het ontwikkelen en behouden van vernieuwende productieprocessen. Tevens is de vraag naar biologisch meel sterk toegenomen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is het voor ondernemers in deze branche belangrijk om mee te gaan met de innovaties in productie, technologie en kwaliteitseisen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meel (geen zetmeel)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meel (geen zetmeel) tussen 2009 en 2015 is gestegen met 6.80% procentpunt naar 8.31%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meel (geen zetmeel) gemiddeld een bruto marge van 31.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.1% naar 8.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meel (geen zetmeel)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 98.7% 99.8% 100.1% 99.4%
Overige opbrengsten 1.3% 0.2% -0.1% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 68.2% 71.8% 69.6% 68.2%
Bruto marge 31.8% 28.2% 30.4% 31.8%
  - Bruto Loon   6.5%   5.7%   6.0%   5.7%
  - Sociale lasten   0.9%   0.8%   0.9%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.8%   0.9%
  - Overig   1.0%   1.0%   1.1%   1.0%
Personeelkosten Totaal 9.3% 8.2% 8.8% 8.3%
Verkoopkosten 2.3% 2.4% 2.0% 2.0%
Huisvestingskosten 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 1.7% 1.6% 1.6% 1.4%
Vervoermiddelen 0.6% 0.4% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.6% 1.7% 2.2% 1.8%
Overige diensten 4.8% 3.9% 4.4% 4.3%
Overige bedrijfskosten 2.1% 1.8% 2.6% 2.9%
Bedrijfsresultaat 6.3% 6.0% 6.1% 8.3%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meel (geen zetmeel), tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van meel (geen zetmeel)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meel (geen zetmeel)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meel (geen zetmeel)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meel (geen zetmeel) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 95.