Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

110 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.18% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meel
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van meel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meel (SBI code: 10.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meel

De branche vervaardiging van meel valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meel in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (64.6%), Personeel (11.6%) en Kosten van overige diensten (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meel.
start vergelijking

Vervaardiging van meel Trends

De meelproducentenindustrie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een stijging van de vraag naar hoogwaardig meel dat rijk is aan voedingsstoffen, waar consumenten steeds meer behoefte aan hebben. Als ondernemer in deze branche is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardig meel te produceren met veel eiwitten, vezels en gezondheidseigenschappen. Technologische verbeteringen kunnen producenten ook helpen om hun productieprocessen te verbeteren en de productiekosten te verlagen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de groeiende bewustwording van consumenten met betrekking tot gezondheid en milieu, wat kan leiden tot een vraag naar duurzamere productiemethoden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meel tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.29% procentpunt naar 5.18%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meel gemiddeld een bruto marge van 35.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.0% naar 5.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meel
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.1% 99.7% 99.7%
Overige opbrengsten 0.9% 0.9% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.0% 62.0% 62.6% 64.6%
Bruto marge 38.0% 38.0% 37.4% 35.4%
  - Bruto Loon   6.8%   7.1%   7.2%   7.5%
  - Sociale lasten   1.0%   1.1%   1.1%   1.3%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.3%   1.3%
  - Overig   1.1%   1.3%   1.3%   1.5%
Personeelkosten Totaal 10.2% 10.7% 10.9% 11.6%
Verkoopkosten 1.1% 1.4% 1.3% 1.2%
Huisvestingskosten 1.1% 1.0% 1.1% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 3.8% 3.5% 3.7% 2.3%
Energieverbruik 4.0% 3.9% 3.7% 3.7%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.3% 3.6% 3.3% 3.4%
Overige diensten 4.9% 4.5% 4.6% 4.2%
Overige bedrijfskosten 2.7% 2.9% 2.6% 2.4%
Bedrijfsresultaat 6.6% 6.4% 6.0% 5.2%

Laatste cijfers vervaardiging van meel en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van meel
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 110.