Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

110 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.36% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meel
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meel

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van meel
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers vervaardiging van meel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meel (SBI code: 10.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meel

De branche vervaardiging van meel valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meel zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.0%), Personeel (10.7%) en Kosten van overige diensten (4.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meel.
start vergelijking

Vervaardiging van meel Trends

De meelproducentenindustrie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een stijging van de vraag naar hoogwaardig meel dat rijk is aan voedingsstoffen, waar consumenten steeds meer behoefte aan hebben. Als ondernemer in deze branche is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardig meel te produceren met veel eiwitten, vezels en gezondheidseigenschappen. Technologische verbeteringen kunnen producenten ook helpen om hun productieprocessen te verbeteren en de productiekosten te verlagen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de groeiende bewustwording van consumenten met betrekking tot gezondheid en milieu, wat kan leiden tot een vraag naar duurzamere productiemethoden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meel tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.47% procentpunt naar 6.36%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meel gemiddeld een bruto marge van 38.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.6% naar 6.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meel
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 100.8% 99.1% 99.1% 99.1%
Overige opbrengsten -0.8% 0.9% 0.9% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 65.3% 62.1% 62.0% 62.0%
Bruto marge 34.7% 37.9% 38.0% 38.0%
  - Bruto Loon   6.9%   6.9%   6.8%   7.1%
  - Sociale lasten   1.0%   1.1%   1.0%   1.1%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.3%   1.2%   1.2%
  - Overig   1.1%   1.0%   1.1%   1.3%
Personeelkosten Totaal 10.5% 10.3% 10.2% 10.7%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 1.1% 1.4%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.1% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 2.6% 3.8% 3.5%
Energieverbruik 5.1% 4.9% 4.0% 3.9%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.1% 3.0% 3.3% 3.6%
Overige diensten 5.4% 5.1% 4.9% 4.5%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.7% 2.7% 2.9%
Bedrijfsresultaat 4.2% 7.0% 6.6% 6.4%

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meel

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van meel
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 110.