Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

110 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
6.36% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van meel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meel (SBI code: 10.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meel

De branche vervaardiging van meel valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meel zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.0%), Personeel (10.7%) en Kosten van overige diensten (4.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meel.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van meel tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.47% procentpunt naar 6.36%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meel gemiddeld een bruto marge van 38.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.6% naar 6.4%.

Kosten naar soort vervaardiging van meel
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.09%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.91%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 61.99%
Bruto marge 38.01%
Personeelkosten 10.66%
Verkoopkosten 1.39%
Huisvestingskosten 1.03%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.46%
Kosten energieverbruik 3.90%
Kosten vervoermiddelen 0.24%
Communicatiekosten 0.08%
Afschrijvingen 3.58%
Kosten van overige diensten 4.45%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.90%
Bedrijfsresultaat 6.36%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meel

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meel


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Het aantal bedrijven is hetzelfe gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 110.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meel

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor