Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van mortel in droge vorm

10 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van mortel in droge vorm
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van mortel in droge vorm

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van mortel in droge vorm (SBI code: 23.64). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van beton, gips en cement (23.6) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van mortel in droge vorm Trends

De laatste jaren is de vervaardiging van mortel in droge vorm steeds verder geautomatiseerd. Dit betekent dat er nieuwe technologieën en apparaten nodig zijn om de processen te lusten aanzetten en de producten te verwerken. Op het gebied van milieu staan er ook hogere eisen waarbij producten vaker verpakt en minder schadelijk dienen te zijn voor het milieu. Ook de concurrentie is door online verkoop en een stijging van de verkoopprijzen toegenomen. Hierdoor zullen ondernemers meer moeten focussen op doorontwikkeling en innovatieve oplossingen bieden voor bestaande problemen in de bedrijfstak.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van mortel in droge vorm

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van mortel in droge vorm geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.