Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

525 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van producten van beton, gips en cement
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van beton, gips en cement

De branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.4%), Personeel (21.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van beton, gips en cement.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Trends

De vervaardiging van producten zoals beton, gips en cement is de afgelopen jaren flink in beweging gekomen. De sociale, milieu-technische, financiële en economische veranderingen stellen voor bedrijven allemaal nieuwe uitdagingen. Er zijn kostenefficiëntere en duurzamere productienormen opgesteld om te voldoen aan de eisen van verschillende overheden. Ook de intrede van digitalisering maakt het bedrijfstak moeilijker omdat er meer verschillende competenties van medewerkers gevraagd worden. Verder hebben ondernemers ook te maken met steeds hogere vraag naar kwaliteitsproducten. Hierdoor is soms meer investering nodig om klanten te blijven bedienen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.07% procentpunt naar 6.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement gemiddeld een bruto marge van 48.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.9% naar 6.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van producten van beton, gips en cement
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.1% 100.0% 99.9% 98.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.9% 0.0% 0.1% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.4% 53.5% 52.1% 51.4%
Bruto marge 44.6% 46.5% 47.9% 48.6%
  - Bruto Loon   14.5%   14.5%   13.6%   13.1%
  - Sociale lasten   8.4%   8.9%   8.2%   8.2%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.6%   1.2%
  - Overig   4.1%   4.6%   4.5%   4.9%
Personeelkosten Totaal 22.9% 23.4% 21.9% 21.3%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 2.4% 2.5% 2.2% 2.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.3% 3.6% 3.4% 3.4%
Kosten energieverbruik 1.7% 1.8% 1.4% 1.5%
Kosten vervoermiddelen 2.0% 1.6% 1.6% 1.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.8% 3.5% 3.3% 3.0%
Kosten van overige diensten 3.5% 3.8% 3.9% 3.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.2% 3.6% 4.3% 4.7%
Bedrijfsresultaat 0.7% 1.8% 4.9% 6.3%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 60 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 525.