Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

535 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.68% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van beton, gips en cement
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van beton, gips en cement

De branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.3%), Personeel (21.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van beton, gips en cement.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Trends

De vervaardiging van producten zoals beton, gips en cement is de afgelopen jaren flink in beweging gekomen. De sociale, milieu-technische, financiële en economische veranderingen stellen voor bedrijven allemaal nieuwe uitdagingen. Er zijn kostenefficiëntere en duurzamere productienormen opgesteld om te voldoen aan de eisen van verschillende overheden. Ook de intrede van digitalisering maakt het bedrijfstak moeilijker omdat er meer verschillende competenties van medewerkers gevraagd worden. Verder hebben ondernemers ook te maken met steeds hogere vraag naar kwaliteitsproducten. Hierdoor is soms meer investering nodig om klanten te blijven bedienen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.35% procentpunt naar 7.68%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement gemiddeld een bruto marge van 48.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.5% naar 7.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.9% 98.6% 98.9% 98.6%
Overige opbrengsten 0.1% 1.4% 1.1% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.1% 51.4% 51.9% 51.3%
Bruto marge 47.9% 48.6% 48.1% 48.7%
  - Bruto Loon   13.6%   13.1%   12.5%   12.5%
  - Sociale lasten   2.2%   2.1%   2.0%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.2%   1.3%   1.3%
  - Overig   4.5%   4.9%   4.7%   5.6%
Personeelkosten Totaal 21.9% 21.3% 20.5% 21.6%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 2.2% 2.2% 2.1% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 3.4% 3.4% 3.6% 2.7%
Energieverbruik 1.4% 1.5% 1.3% 1.4%
Vervoermiddelen 1.6% 1.7% 1.6% 1.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.3% 3.0% 3.0% 3.8%
Overige diensten 3.9% 3.6% 3.6% 3.2%
Overige bedrijfskosten 4.3% 4.7% 5.0% 3.9%
Bedrijfsresultaat 4.9% 6.3% 6.5% 7.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van producten van beton, gips en cement
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 535.