Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

545 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.27% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van beton, gips en cement
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van beton, gips en cement

De branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement valt onder de sector vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.4%), Personeel (21.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van beton, gips en cement.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Trends

De vervaardiging van producten zoals beton, gips en cement is de afgelopen jaren flink in beweging gekomen. De sociale, milieu-technische, financiële en economische veranderingen stellen voor bedrijven allemaal nieuwe uitdagingen. Er zijn kostenefficiëntere en duurzamere productienormen opgesteld om te voldoen aan de eisen van verschillende overheden. Ook de intrede van digitalisering maakt het bedrijfstak moeilijker omdat er meer verschillende competenties van medewerkers gevraagd worden. Verder hebben ondernemers ook te maken met steeds hogere vraag naar kwaliteitsproducten. Hierdoor is soms meer investering nodig om klanten te blijven bedienen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.07% procentpunt naar 6.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement gemiddeld een bruto marge van 48.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.9% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.1% 100.0% 99.9% 98.6%
Overige opbrengsten 0.9% 0.0% 0.1% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.4% 53.5% 52.1% 51.4%
Bruto marge 44.6% 46.5% 47.9% 48.6%
  - Bruto Loon   14.5%   14.5%   13.6%   13.1%
  - Sociale lasten   2.5%   2.5%   2.2%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.8%   1.6%   1.2%
  - Overig   4.1%   4.6%   4.5%   4.9%
Personeelkosten Totaal 22.9% 23.4% 21.9% 21.3%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 2.4% 2.5% 2.2% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 3.3% 3.6% 3.4% 3.4%
Energieverbruik 1.7% 1.8% 1.4% 1.5%
Vervoermiddelen 2.0% 1.6% 1.6% 1.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.8% 3.5% 3.3% 3.0%
Overige diensten 3.5% 3.8% 3.9% 3.6%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.6% 4.3% 4.7%
Bedrijfsresultaat 0.7% 1.8% 4.9% 6.3%

Laatste cijfers vervaardiging van producten van beton, gips en cement en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van producten van beton, gips en cement
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van beton, gips en cement geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 545.