Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

90 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren (SBI code: 28.13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI code: 28.1).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (28.1) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren Trends

De vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren kent een grote dynamiek. Innovaties zoals flexibilisering, digitalisering, grotere efficiency en verbeterde veiligheid, krijgen steeds meer prioriteit in deze bedrijfstak. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer materialen en systemen geïntegreerd en gecombineerd worden in één product. Hierdoor kunnen bedrijven de processen binnen het bedrijf optimaliseren en zo hun concurrentiepositie verder verbeteren.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 90.