Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige goederen (rest)

1.370 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige goederen (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige goederen (rest)

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige goederen (rest) (SBI code: 32.99.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) (SBI code: 32.99).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) (SBI code: 32.99).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (32.99) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van overige goederen (rest) Trends

De bedrijfstak vervaardiging van overige goederen heeft een grote diversiteit: het gaat om producten die niet in andere categorieën vallen. Om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied moeten ondernemers investeren in een flexibel productieproces, zodat zij kunnen reageren op marktveranderingen. Daarnaast worden er steeds meer producten die vervaardigd worden door middel van 3D-printen. Nieuwe technologieën en procedures zullen de productie processen veranderen. Ondernemers moeten hier op inspelen en up-to-date blijven. Als laatste is een duurzame aanpak van productie essentieel: ondernemers moeten de milieuvoetafdruk van hun producten zo klein mogelijk houden.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige goederen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige goederen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.010 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.370.