Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

760 BEDRIJVEN
KW2 2024
19.68% WINST (% OMZET)
2018
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) (SBI code: 28.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) in 2018 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.8%), Personeel (15.1%) en Kosten van overige diensten (5.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden staan digitalisering en automatisering centraal. Zo dragen digitalisering en robotisering bij aan een grotere efficiency. Belangrijke trends waar naar gekeken wordt, zijn bovendien flexibilisering, schaalvergroting en recyclage. De technologische veranderingen maken productontwikkeling, product modernisering en promotie van de uitvoeringsprocedures eenvoudiger. Daarnaast is de veranderende vraag van consumenten naar productmeerwaarde ook een belangrijke factor. Om hier op in te kunnen spelen, moeten ondernemers met kracht en flexibiliteit inspelen op maatwerkoplossingen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) tussen 2009 en 2018 is gestegen met 29.31% procentpunt naar 19.68%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) gemiddeld een bruto marge van 46.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 20.7% naar 19.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2015 2016 2017 2018 2023
Netto omzet 103.4% 98.3% 96.4% 97.0%
Overige opbrengsten -3.4% 1.7% 3.6% 3.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.3% 37.1% 42.2% 53.8%
Bruto marge 60.7% 62.9% 57.8% 46.2%
  - Bruto Loon   12.8%   13.1%   10.6%   8.9%
  - Sociale lasten   1.7%   1.8%   1.2%   1.1%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.1%   1.0%
  - Overig   4.4%   4.4%   3.5%   4.0%
Personeelkosten Totaal 20.2% 20.6% 16.4% 15.1%
Verkoopkosten 1.0% 1.0% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 1.0% 1.3% 1.0% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.3% 1.1% 1.0%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 2.7% 2.5% 2.1%
Overige diensten 13.8% 6.0% 5.0% 5.2%
Overige bedrijfskosten 4.8% 11.2% 9.7% 1.2%
Bedrijfsresultaat 15.3% 18.2% 20.7% 19.7%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest), tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 435 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 760.