Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

750 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
20.75% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) (SBI code: 28.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.2%), Personeel (16.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden staan digitalisering en automatisering centraal. Zo dragen digitalisering en robotisering bij aan een grotere efficiency. Belangrijke trends waar naar gekeken wordt, zijn bovendien flexibilisering, schaalvergroting en recyclage. De technologische veranderingen maken productontwikkeling, product modernisering en promotie van de uitvoeringsprocedures eenvoudiger. Daarnaast is de veranderende vraag van consumenten naar productmeerwaarde ook een belangrijke factor. Om hier op in te kunnen spelen, moeten ondernemers met kracht en flexibiliteit inspelen op maatwerkoplossingen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 30.38% procentpunt naar 20.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) gemiddeld een bruto marge van 57.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 18.2% naar 20.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 96.9% 103.4% 98.3% 96.4%
Overige opbrengsten 3.1% -3.4% 1.7% 3.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 39.3% 37.1% 42.2%
Bruto marge 61.3% 60.7% 62.9% 57.8%
  - Bruto Loon   11.6%   12.8%   13.1%   10.6%
  - Sociale lasten   1.6%   1.7%   1.8%   1.2%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.3%   1.1%
  - Overig   4.6%   4.4%   4.4%   3.5%
Personeelkosten Totaal 19.0% 20.2% 20.6% 16.4%
Verkoopkosten 0.9% 1.0% 1.0% 0.8%
Huisvestingskosten 1.1% 1.0% 1.3% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.4% 1.3% 1.1%
Energieverbruik 0.3% 0.4% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.7% 2.5%
Overige diensten 13.2% 13.8% 6.0% 5.0%
Overige bedrijfskosten 6.3% 4.8% 11.2% 9.7%
Bedrijfsresultaat 16.4% 15.3% 18.2% 20.7%

Laatste cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 430 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 750.