Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

665 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
20.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) (SBI code: 28.99). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.2%), Personeel (16.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden staan digitalisering en automatisering centraal. Zo dragen digitalisering en robotisering bij aan een grotere efficiency. Belangrijke trends waar naar gekeken wordt, zijn bovendien flexibilisering, schaalvergroting en recyclage. De technologische veranderingen maken productontwikkeling, product modernisering en promotie van de uitvoeringsprocedures eenvoudiger. Daarnaast is de veranderende vraag van consumenten naar productmeerwaarde ook een belangrijke factor. Om hier op in te kunnen spelen, moeten ondernemers met kracht en flexibiliteit inspelen op maatwerkoplossingen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 30.38% procentpunt naar 20.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) gemiddeld een bruto marge van 57.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 18.2% naar 20.7%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 96.9% 103.4% 98.3% 96.4%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.1% -3.4% 1.7% 3.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.7% 39.3% 37.1% 42.2%
Bruto marge 61.3% 60.7% 62.9% 57.8%
  - Bruto Loon   11.6%   12.8%   13.1%   10.6%
  - Sociale lasten   7.4%   7.4%   7.5%   5.9%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.3%   1.1%
  - Overig   4.6%   4.4%   4.4%   3.5%
Personeelkosten Totaal 19.0% 20.2% 20.6% 16.4%
Verkoopkosten 0.9% 1.0% 1.0% 0.8%
Huisvestingskosten 1.1% 1.0% 1.3% 1.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.4% 1.3% 1.1%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.4% 0.3% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.7% 2.5%
Kosten van overige diensten 13.2% 13.8% 6.0% 5.0%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.3% 4.8% 11.2% 9.7%
Bedrijfsresultaat 16.4% 15.3% 18.2% 20.7%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 345 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 665.