Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.190 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
17.98% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (SBI code: 28.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden zijn respectievelijk: Kosten omzet (44.7%), Personeel (18.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden.
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Trends

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (sbi code: 28.9) is een dynamische bedrijfstak waarbij ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkten en regelgeving brede invloed hebben. Om succesvol te zijn, moeten ondernemers messen rekening houden met het belang van een hoogwaardig product in combinatie met de juiste marketingstrategie, terwijl de regulering van milieueisen, veiligheid en energieverbruik de bedrijfsomgeving steeds strengere eisen stellen. Ondernemers kunnen hun concurrentievoordeel vergroten door te investeren in innovatieve processen, nieuwe productie-technologie en een toenemende digitalisering om zo productiviteits- en kostenvoordelen te bereiken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden tussen 2009 en 2017 is gestegen met 21.56% procentpunt naar 17.98%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden gemiddeld een bruto marge van 55.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 15.6% naar 18.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.3% 102.7% 98.2% 97.3%
Overige opbrengsten 2.7% -2.7% 1.8% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.5% 43.0% 41.8% 44.7%
Bruto marge 57.5% 57.0% 58.2% 55.3%
  - Bruto Loon   12.9%   13.8%   14.1%   12.3%
  - Sociale lasten   1.8%   1.9%   2.0%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.4%   1.4%   1.2%
  - Overig   4.4%   4.3%   4.3%   3.7%
Personeelkosten Totaal 20.4% 21.4% 21.9% 18.8%
Verkoopkosten 1.1% 1.2% 1.3% 1.1%
Huisvestingskosten 1.2% 1.1% 1.3% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.2% 1.1% 1.0%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 2.4% 2.6% 2.8% 2.6%
Overige diensten 9.8% 10.1% 4.7% 4.3%
Overige bedrijfskosten 5.4% 4.3% 8.7% 8.0%
Bedrijfsresultaat 15.1% 14.2% 15.6% 18.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 505 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.190.