Kengetallen branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 15.15% in 2014 naar 14.20% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (sbi code: 289).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 15.15% in 2014 naar 14.20% in 2015.Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (43.0%) gevolgd door 'Personeel' (21.4%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (10.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 14.20% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 57.02%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 42.98%
Bruto Marge 57.02%
Personeel 21.39%
Verkoopkosten 1.25%
Huisvestingskosten 1.10%
Kosten apparatuur en inventaris 1.16%
Kosten energieverbruik 0.39%
Kosten vervoermiddelen 0.33%
Communicatiekosten 0.24%
Afschrijvingen 2.57%
Kosten van overige diensten 10.10%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.28%
Bedrijfsresultaat 14.20%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.