Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.210 BEDRIJVEN
KW2 2024
19.11% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (SBI code: 28.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

De branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.6%), Personeel (17.7%) en Kosten van overige diensten (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden.
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Trends

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (sbi code: 28.9) is een dynamische bedrijfstak waarbij ontwikkelingen in technologie, arbeidsmarkten en regelgeving brede invloed hebben. Om succesvol te zijn, moeten ondernemers messen rekening houden met het belang van een hoogwaardig product in combinatie met de juiste marketingstrategie, terwijl de regulering van milieueisen, veiligheid en energieverbruik de bedrijfsomgeving steeds strengere eisen stellen. Ondernemers kunnen hun concurrentievoordeel vergroten door te investeren in innovatieve processen, nieuwe productie-technologie en een toenemende digitalisering om zo productiviteits- en kostenvoordelen te bereiken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden tussen 2009 en 2019 is gestegen met 22.69% procentpunt naar 19.11%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden gemiddeld een bruto marge van 51.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 17.5% naar 19.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.2% 97.3% 96.9% 104.4%
Overige opbrengsten 1.8% 2.7% 3.1% -4.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 41.8% 44.7% 53.3% 48.6%
Bruto marge 58.2% 55.3% 46.7% 51.4%
  - Bruto Loon   14.1%   12.3%   10.7%   12.1%
  - Sociale lasten   2.0%   1.6%   1.4%   1.5%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Overig   4.3%   3.7%   4.1%   2.9%
Personeelkosten Totaal 21.9% 18.8% 17.3% 17.7%
Verkoopkosten 1.3% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 1.3% 1.1% 1.0% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.8% 2.6% 2.3% 4.3%
Overige diensten 4.7% 4.3% 4.5% 5.4%
Overige bedrijfskosten 8.7% 8.0% 1.7% 1.4%
Bedrijfsresultaat 15.6% 18.0% 17.5% 19.1%

Laatste cijfers vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 510 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.210.

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleindenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleindenVervaardiging van machines voor de metallurgieVervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffenVervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelenVervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leerVervaardiging van machines voor de productie van papier en kartonVervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrieVervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)Meer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches vervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementenVervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruikVervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouwVervaardiging van gereedschapswerktuigenVervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden