Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

755 BEDRIJVEN
KW2 2024
9.29% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) (SBI code: 28.29). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.8%), Personeel (27.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) Trends

Ondernemers in deze bedrijfstak moeten rekening houden met een toenemende globalisering. Met name de opkomst van Chinese concurrenten heeft ervoor gezorgd dat productietechnologieƫn en kostenstructuur in meerdere landen steeds beter uitgelijnd raakt. De digitale technologie heeft ook een groot effect gehad op deze bedrijfstak, waardoor meer verbindings- en productmogelijkheden ontstaan. In de meeste markten is het ook steeds concurrentiever om machines te ontwikkelen die energiezuinig zijn, wat ook een toenemende focus is in deze sector. Hierdoor kunnen bedrijven competitief blijven en anticiperen op veranderende wetgeving en eisen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.86% procentpunt naar 9.29%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) gemiddeld een bruto marge van 50.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.4% naar 9.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.9% 98.2% 99.7% 96.6%
Overige opbrengsten 3.1% 1.8% 0.3% 3.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.4% 48.9% 48.9% 49.8%
Bruto marge 50.6% 51.1% 51.1% 50.2%
  - Bruto Loon   19.2%   19.7%   19.3%   18.4%
  - Sociale lasten   2.9%   3.1%   3.0%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.9%   1.9%   1.7%
  - Overig   3.4%   3.7%   4.0%   4.4%
Personeelkosten Totaal 27.4% 28.4% 28.2% 27.5%
Verkoopkosten 1.9% 1.9% 1.9% 1.6%
Huisvestingskosten 1.9% 2.0% 1.9% 1.8%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4% 1.4% 1.2%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.3% 2.3% 2.4% 1.9%
Overige diensten 1.6% 1.8% 1.8% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.3% 3.6% 3.5%
Bedrijfsresultaat 8.9% 8.4% 8.4% 9.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 755.