Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

745 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.44% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) (SBI code: 28.29). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.9%), Personeel (28.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) Trends

Ondernemers in deze bedrijfstak moeten rekening houden met een toenemende globalisering. Met name de opkomst van Chinese concurrenten heeft ervoor gezorgd dat productietechnologieën en kostenstructuur in meerdere landen steeds beter uitgelijnd raakt. De digitale technologie heeft ook een groot effect gehad op deze bedrijfstak, waardoor meer verbindings- en productmogelijkheden ontstaan. In de meeste markten is het ook steeds concurrentiever om machines te ontwikkelen die energiezuinig zijn, wat ook een toenemende focus is in deze sector. Hierdoor kunnen bedrijven competitief blijven en anticiperen op veranderende wetgeving en eisen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.02% procentpunt naar 8.44%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) gemiddeld een bruto marge van 51.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.9% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.9% 97.3% 96.9% 98.2%
Overige opbrengsten 1.1% 2.7% 3.1% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.4% 49.3% 49.4% 48.9%
Bruto marge 51.6% 50.7% 50.6% 51.1%
  - Bruto Loon   20.2%   19.3%   19.2%   19.7%
  - Sociale lasten   3.0%   2.9%   2.9%   3.1%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.9%   1.9%   1.9%
  - Overig   3.9%   3.7%   3.4%   3.7%
Personeelkosten Totaal 29.0% 27.8% 27.4% 28.4%
Verkoopkosten 2.0% 1.9% 1.9% 1.9%
Huisvestingskosten 2.2% 2.1% 1.9% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.4% 1.3% 1.4%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 1.0% 1.0% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.4% 2.3% 2.3%
Overige diensten 2.4% 2.5% 1.6% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.6% 3.7% 3.3%
Bedrijfsresultaat 6.2% 7.2% 8.9% 8.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 80 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 745.