Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 6.20% in 2014 naar 7.18% in 2015

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest). In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 6.20% in 2014 naar 7.18% in 2015.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (49.3%) gevolgd door 'Personeel' (27.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 7.18% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 50.72%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 49.28%
Bruto Marge 50.72%
Personeel 27.75%
Verkoopkosten 1.90%
Huisvestingskosten 2.06%
Kosten apparatuur en inventaris 1.36%
Kosten energieverbruik 0.70%
Kosten vervoermiddelen 0.99%
Communicatiekosten 0.29%
Afschrijvingen 2.43%
Kosten van overige diensten 2.47%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.59%
Bedrijfsresultaat 7.18%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vervaardiging van  overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Tot einde jaar kunt u nog overstappen en de beste zorgverkering kiezen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en kies voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Bij overstappen zorgt de nieuwe verzekeraar voor het opzeggen van de oude verzekering.Vergelijk en regel het in enkele minuten