Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.310 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
7.22% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (SBI code: 28.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.2%), Personeel (25.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik.
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Trends

De sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Door de vraag naar verschillende producten neemt deze bedrijfstak deel aan internationale markten met verschillende bedrijven uit verschillende landen. Daarnaast zijn er een aantal technologische ontwikkelingen die helpen om de productie efficiënter te maken. Er worden ook veel innovatieve producten geproduceerd om aan de veranderende behoeften van de consument te voldoen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de veranderende regelgeving in verschillende landen, omdat dit ook invloed heeft op het productieproces.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.62% procentpunt naar 7.22%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik gemiddeld een bruto marge van 45.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.2%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 97.2% 98.3% 96.7% 96.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.8% 1.7% 3.3% 3.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.9% 52.8% 52.9% 54.2%
Bruto marge 47.1% 47.2% 47.1% 45.8%
  - Bruto Loon   18.1%   17.7%   18.0%   17.4%
  - Sociale lasten   8.8%   8.6%   8.4%   8.4%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.7%   1.6%
  - Overig   4.2%   4.2%   4.0%   4.2%
Personeelkosten Totaal 26.9% 26.3% 26.4% 25.8%
Verkoopkosten 1.5% 1.6% 1.6% 1.3%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.6% 1.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.4% 2.2%
Kosten van overige diensten 2.7% 2.8% 2.5% 2.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.2% 3.3% 3.3% 3.0%
Bedrijfsresultaat 5.9% 6.5% 6.9% 7.2%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.310.