Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.475 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.22% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (SBI code: 28.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige machines en apparaten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

De branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik valt onder de sector vervaardiging van overige machines en apparaten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.2%), Personeel (25.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik.
start vergelijking

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Trends

De sector vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Door de vraag naar verschillende producten neemt deze bedrijfstak deel aan internationale markten met verschillende bedrijven uit verschillende landen. Daarnaast zijn er een aantal technologische ontwikkelingen die helpen om de productie efficiënter te maken. Er worden ook veel innovatieve producten geproduceerd om aan de veranderende behoeften van de consument te voldoen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de veranderende regelgeving in verschillende landen, omdat dit ook invloed heeft op het productieproces.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.62% procentpunt naar 7.22%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik gemiddeld een bruto marge van 45.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 7.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.2% 98.3% 96.7% 96.2%
Overige opbrengsten 2.8% 1.7% 3.3% 3.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.9% 52.8% 52.9% 54.2%
Bruto marge 47.1% 47.2% 47.1% 45.8%
  - Bruto Loon   18.1%   17.7%   18.0%   17.4%
  - Sociale lasten   2.8%   2.7%   2.7%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.7%   1.6%
  - Overig   4.2%   4.2%   4.0%   4.2%
Personeelkosten Totaal 26.9% 26.3% 26.4% 25.8%
Verkoopkosten 1.5% 1.6% 1.6% 1.3%
Huisvestingskosten 1.7% 1.7% 1.6% 1.5%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.4% 2.2%
Overige diensten 2.7% 2.8% 2.5% 2.5%
Overige bedrijfskosten 3.2% 3.3% 3.3% 3.0%
Bedrijfsresultaat 5.9% 6.5% 6.9% 7.2%

Laatste cijfers vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 160 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.475.