Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

80 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.95% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) (SBI code: 20.14.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

De branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) valt onder de sector vervaardiging van overige organische basischemicaliën. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.9%), Personeel (12.4%) en Kosten van overige diensten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten).
start vergelijking

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) Trends

De bedrijfstak overige organishe basischemicaliën heeft behoorlijk wat nieuwe ontwikkelingen gekregen in de afgelopen jaren. Zo is er geïnvesteerd in technologieën, infrastructuur, veiligheid en regelgeving. Hierdoor zijn ondernemingen vrijwel verplicht om steeds meer duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden te gebruiken om aan de steeds strenger wordende eisen te voldoen. Ook zijn er steeds meer innovatieve producten op de markt, waardoor er meer kansen ontstaan voor ondernemers om aan de vraag te voorzien.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 7.37% procentpunt naar 10.95%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) gemiddeld een bruto marge van 44.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.3% naar 10.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.8% 98.5% 96.3% 97.3%
Overige opbrengsten 2.2% 1.5% 3.7% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.7% 55.4% 57.9% 55.9%
Bruto marge 44.3% 44.6% 42.1% 44.1%
  - Bruto Loon   8.6%   8.0%   6.9%   8.2%
  - Sociale lasten   1.1%   1.0%   0.9%   1.3%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.3%   1.1%   1.4%
  - Overig   1.3%   1.1%   1.1%   1.5%
Personeelkosten Totaal 12.4% 11.5% 10.0% 12.4%
Verkoopkosten 1.9% 1.2% 1.8% 1.3%
Huisvestingskosten 1.0% 1.0% 0.7% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 3.6% 4.0% 3.4% 3.8%
Energieverbruik 4.9% 5.5% 2.3% 2.1%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 5.5% 5.5% 3.4% 4.2%
Overige diensten 3.6% 3.2% 3.3% 4.4%
Overige bedrijfskosten 4.1% 3.3% 3.8% 3.9%
Bedrijfsresultaat 7.1% 9.0% 13.3% 10.9%

Laatste cijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 80.