Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

105 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.86% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (SBI code: 20.14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige organische basischemicaliën

De branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.1%), Kosten energieverbruik (5.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige organische basischemicaliën.
start vergelijking

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën Trends

Petrochemische bedrijven moeten continu meegaan met de tijd. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in regelgeving, technologie en veranderingen in vraag en aanbod. Veel bedrijven zijn begonnen met digitalisering en adopteren gecijferde technologieën zoals Big Data, kunstmatige Intelligentie en Blockchain om hun efficiëntie te vergroten. Daarnaast kan de vraag sterk variëren, waardoor het belangrijk is om markttrends goed in de gaten te houden en bedrijfstakspecifieke kennis te hebben. De sector is ook sterk concurrentiegericht, dus het is van het grootste belang om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.90% procentpunt naar 4.86%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën gemiddeld een bruto marge van 31.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.6% naar 4.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 98.8% 98.3% 98.5%
Overige opbrengsten 1.5% 1.2% 1.7% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 74.4% 66.8% 62.6% 68.1%
Bruto marge 25.6% 33.2% 37.4% 31.9%
  - Bruto Loon   2.8%   3.2%   4.2%   3.7%
  - Sociale lasten   0.4%   0.4%   0.6%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.6%   0.3%   0.4%
  - Overig   0.8%   1.0%   1.3%   1.1%
Personeelkosten Totaal 4.3% 5.3% 6.4% 5.7%
Verkoopkosten 0.8% 0.9% 1.1% 0.8%
Huisvestingskosten 0.4% 0.5% 0.7% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.2% 2.7% 2.8%
Energieverbruik 5.7% 6.4% 5.9% 5.9%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 2.1% 2.9% 2.6%
Overige diensten 1.6% 1.8% 1.8% 2.6%
Overige bedrijfskosten 6.6% 9.0% 10.4% 5.9%
Bedrijfsresultaat 1.9% 5.0% 5.6% 4.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van overige organische basischemicaliën
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 105.