Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.06% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (SBI code: 20.14). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige organische basischemicaliën

De branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën valt onder de sector vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (71.4%), Personeel (6.6%) en Kosten energieverbruik (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige organische basischemicaliën.
start vergelijking

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën Trends

Petrochemische bedrijven moeten continu meegaan met de tijd. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in regelgeving, technologie en veranderingen in vraag en aanbod. Veel bedrijven zijn begonnen met digitalisering en adopteren gecijferde technologieën zoals Big Data, kunstmatige Intelligentie en Blockchain om hun efficiëntie te vergroten. Daarnaast kan de vraag sterk variëren, waardoor het belangrijk is om markttrends goed in de gaten te houden en bedrijfstakspecifieke kennis te hebben. De sector is ook sterk concurrentiegericht, dus het is van het grootste belang om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.90% procentpunt naar 3.06%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën gemiddeld een bruto marge van 28.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.9% naar 3.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.3% 98.5% 98.4% 98.8%
Overige opbrengsten 1.7% 1.5% 1.6% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.6% 68.1% 71.0% 71.4%
Bruto marge 37.4% 31.9% 29.0% 28.6%
  - Bruto Loon   4.2%   3.7%   3.2%   3.8%
  - Sociale lasten   0.6%   0.5%   0.4%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.4%   0.7%   0.8%
  - Overig   1.3%   1.1%   1.1%   1.3%
Personeelkosten Totaal 6.4% 5.7% 5.4% 6.6%
Verkoopkosten 1.1% 0.8% 0.8% 0.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 2.7% 2.8% 2.2% 2.7%
Energieverbruik 5.9% 5.9% 5.3% 5.1%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 2.9% 2.6% 1.9% 2.5%
Overige diensten 1.8% 2.6% 3.2% 3.6%
Overige bedrijfskosten 10.4% 5.9% 3.6% 4.0%
Bedrijfsresultaat 5.6% 4.9% 5.9% 3.1%

Laatste cijfers vervaardiging van overige organische basischemicaliën en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige organische basischemicaliën
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige organische basischemicaliën geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 115.