Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

85 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.69). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van beton, gips en cement (23.6) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement Trends

De vervaardiging van producten van beton, gips en cement is de laatste jaren flink aan het veranderen. Sleutelfactoren bij het bedrijf zijn de oplossingen zoeken om kosteneffectief te kunnen produceren. Daarnaast is het verhogen van de kwaliteit van beton, gips en cement ook essentieel. Andere ontwikkelingen waarmee ondernemers te maken krijgen is het verminderen van de CO2-emissie, het verminderen van voetafdruk en duurzame ontwikkeling. Daarnaast is het vergroten van de kennis van nieuwe technologieën ook noodzakelijk binnen de branche.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 85.