Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige producten van kunststof

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

635 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van overige producten van kunststof

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige producten van kunststof (SBI code: 22.29). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van kunststof (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van overige producten van kunststof en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van overige producten van kunststof
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van overige producten van kunststof

De branche vervaardiging van overige producten van kunststof valt onder de sector vervaardiging van producten van kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige producten van kunststof zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.3%), Personeel (23.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige producten van kunststof.
start vergelijking

Vervaardiging van overige producten van kunststof Trends

De vervaardiging van overige producten van kunststof is de afgelopen jaren flink veranderd. Er wordt steeds meer gekeken naar het verduurzamen van producten om aan de steeds strengere milieuwetgeving te voldoen. Daarnaast wordt steeds meer gekeken naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de productie, om zo minder afhankelijk te zijn van energieleveranciers. Ook is de digitale techniek een steeds belangrijker factor bij de productie, waarbij steeds vaker machines met een hogere automatisering worden gebruikt om producten te vervaardigen. Dit biedt een aantal voordelen, zoals lagere energie- en arbeidskosten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van kunststof

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige producten van kunststof tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.05% procentpunt naar 8.75%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige producten van kunststof gemiddeld een bruto marge van 51.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.8% naar 8.7%.

Kosten naar soort vervaardiging van overige producten van kunststof
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.2% 98.9% 99.7% 97.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.8% 1.1% 0.3% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.7% 48.5% 48.7% 48.3%
Bruto marge 51.3% 51.5% 51.3% 51.7%
  - Bruto Loon   16.6%   16.7%   16.7%   16.2%
  - Sociale lasten   6.7%   6.8%   7.3%   7.3%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.3%   1.2%
  - Overig   2.8%   2.9%   3.4%   3.6%
Personeelkosten Totaal 23.3% 23.5% 23.9% 23.5%
Verkoopkosten 1.9% 2.2% 1.8% 1.4%
Huisvestingskosten 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.0% 2.2% 2.0% 2.1%
Kosten energieverbruik 1.8% 1.6% 1.5% 1.3%
Kosten vervoermiddelen 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 3.8% 3.4% 2.9% 3.2%
Kosten van overige diensten 2.4% 2.4% 2.2% 2.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.6% 4.0% 4.5% 5.5%
Bedrijfsresultaat 8.4% 8.4% 8.8% 8.7%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van kunststof

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige producten van kunststof

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige producten van kunststof geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 635.