Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige producten van kunststof

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

735 BEDRIJVEN
KW2 2024
9.00% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige producten van kunststof
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige producten van kunststof

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige producten van kunststof (SBI code: 22.29). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van kunststof (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige producten van kunststof

De branche vervaardiging van overige producten van kunststof valt onder de sector vervaardiging van producten van kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige producten van kunststof in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.6%), Personeel (23.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige producten van kunststof.
start vergelijking

Vervaardiging van overige producten van kunststof Trends

De vervaardiging van overige producten van kunststof is de afgelopen jaren flink veranderd. Er wordt steeds meer gekeken naar het verduurzamen van producten om aan de steeds strengere milieuwetgeving te voldoen. Daarnaast wordt steeds meer gekeken naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de productie, om zo minder afhankelijk te zijn van energieleveranciers. Ook is de digitale techniek een steeds belangrijker factor bij de productie, waarbij steeds vaker machines met een hogere automatisering worden gebruikt om producten te vervaardigen. Dit biedt een aantal voordelen, zoals lagere energie- en arbeidskosten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van kunststof

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige producten van kunststof tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.31% procentpunt naar 9.00%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige producten van kunststof gemiddeld een bruto marge van 53.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 9.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige producten van kunststof
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 97.7% 98.6% 99.1%
Overige opbrengsten 0.3% 2.3% 1.4% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.7% 48.3% 46.8% 46.6%
Bruto marge 51.3% 51.7% 53.2% 53.4%
  - Bruto Loon   16.7%   16.2%   16.4%   16.3%
  - Sociale lasten   2.6%   2.5%   2.6%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.2%   1.2%
  - Overig   3.4%   3.6%   3.8%   3.6%
Personeelkosten Totaal 23.9% 23.5% 24.0% 23.8%
Verkoopkosten 1.8% 1.4% 1.3% 1.4%
Huisvestingskosten 2.7% 2.7% 2.5% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 2.1% 2.3% 2.7%
Energieverbruik 1.5% 1.3% 1.3% 1.5%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.9% 3.2% 3.2% 3.4%
Overige diensten 2.2% 2.3% 2.0% 2.4%
Overige bedrijfskosten 4.5% 5.5% 6.3% 5.7%
Bedrijfsresultaat 8.8% 8.7% 9.3% 9.0%

Laatste cijfers vervaardiging van overige producten van kunststof en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige producten van kunststof
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van kunststof

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige producten van kunststof

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige producten van kunststof geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 185 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 735.