Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van kunststof

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.495 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.98% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van kunststof
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten van kunststof

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van kunststof (SBI code: 22.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van kunststof

De branche vervaardiging van producten van kunststof valt onder de sector vervaardiging van producten van rubber en kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van kunststof in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.6%), Personeel (21.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van kunststof.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van kunststof Trends

De vervaardiging van producten van kunststof is een innovatieve sector, waarbij actuele trends en technologie steeds voorkomen. Producenten van kunststoffen investeren continue in technologische vooruitgang om de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Vanwege de populariteit van plastic gerecycled verpakkingsmateriaal, zijn bedrijven ook in staat om een groei in innovatie en verbeterde productieprocessen te bereiken. Bedrijven moeten zich ook aanpassen aan de steeds veranderende markteisen en in lijn blijven met de veranderingen die op de markt plaatsvinden. Tegenwoordig zijn bedrijven steeds meer gefocust op het produceren van duurzame verpakkingsmateriaal en als zodanig moeten ondernemers tegelijkertijd zorgen voor milieubeschermende bedrijfsstrategieën.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van kunststof

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van kunststof tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.25% procentpunt naar 7.98%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van kunststof gemiddeld een bruto marge van 48.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.3% naar 8.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van kunststof
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 98.3% 98.7% 98.9%
Overige opbrengsten 0.9% 1.7% 1.3% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.7% 53.0% 53.1% 51.6%
Bruto marge 47.3% 47.0% 46.9% 48.4%
  - Bruto Loon   14.4%   14.2%   13.6%   14.1%
  - Sociale lasten   2.3%   2.2%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.2%   1.3%
  - Overig   3.0%   3.3%   3.4%   3.4%
Personeelkosten Totaal 20.9% 20.9% 20.5% 21.2%
Verkoopkosten 1.3% 1.3% 1.2% 1.5%
Huisvestingskosten 2.0% 1.9% 1.9% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 1.9% 2.0% 2.1%
Energieverbruik 1.8% 1.7% 1.8% 1.8%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.4% 3.3% 3.2% 3.6%
Overige diensten 2.5% 2.3% 2.4% 2.8%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.7% 4.9% 4.9%
Bedrijfsresultaat 8.6% 8.2% 8.3% 8.0%

Laatste cijfers vervaardiging van producten van kunststof en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van producten van kunststof
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van kunststof

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van kunststof

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van kunststof geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 265 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.495.