Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van kunststof

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.475 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.17% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van kunststof
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten van kunststof

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van kunststof (SBI code: 22.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van rubber en kunststof (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van kunststof

De branche vervaardiging van producten van kunststof valt onder de sector vervaardiging van producten van rubber en kunststof. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van kunststof zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.0%), Personeel (20.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van kunststof.
start vergelijking

Vervaardiging van producten van kunststof Trends

De vervaardiging van producten van kunststof is een innovatieve sector, waarbij actuele trends en technologie steeds voorkomen. Producenten van kunststoffen investeren continue in technologische vooruitgang om de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Vanwege de populariteit van plastic gerecycled verpakkingsmateriaal, zijn bedrijven ook in staat om een groei in innovatie en verbeterde productieprocessen te bereiken. Bedrijven moeten zich ook aanpassen aan de steeds veranderende markteisen en in lijn blijven met de veranderingen die op de markt plaatsvinden. Tegenwoordig zijn bedrijven steeds meer gefocust op het produceren van duurzame verpakkingsmateriaal en als zodanig moeten ondernemers tegelijkertijd zorgen voor milieubeschermende bedrijfsstrategieën.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van kunststof

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van kunststof tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.43% procentpunt naar 8.17%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van kunststof gemiddeld een bruto marge van 47.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.6% naar 8.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van kunststof
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.9% 98.9% 99.1% 98.3%
Overige opbrengsten 1.1% 1.1% 0.9% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.4% 53.5% 52.7% 53.0%
Bruto marge 46.6% 46.5% 47.3% 47.0%
  - Bruto Loon   14.3%   14.1%   14.4%   14.2%
  - Sociale lasten   2.2%   2.2%   2.3%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.2%   1.3%   1.2%
  - Overig   2.7%   2.7%   3.0%   3.3%
Personeelkosten Totaal 20.4% 20.2% 20.9% 20.9%
Verkoopkosten 1.5% 1.5% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 2.0% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 2.0% 2.0% 2.1% 1.9%
Energieverbruik 2.2% 2.0% 1.8% 1.7%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.7% 3.4% 3.4% 3.3%
Overige diensten 2.6% 2.6% 2.5% 2.3%
Overige bedrijfskosten 3.9% 3.6% 3.8% 4.7%
Bedrijfsresultaat 7.4% 8.2% 8.6% 8.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van producten van kunststof

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van producten van kunststof
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van kunststof

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van kunststof

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van kunststof geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 260 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.475.