Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van petrochemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

30 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.65% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van petrochemische producten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van petrochemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van petrochemische producten (SBI code: 20.14.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van petrochemische producten

De branche vervaardiging van petrochemische producten valt onder de sector vervaardiging van overige organische basischemicaliën. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van petrochemische producten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (74.2%), Kosten energieverbruik (5.6%) en Personeel (5.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van petrochemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van petrochemische producten Trends

De vervaardiging van petrochemische producten ondervindt steeds meer druk vanuit consumenten om milieuvriendelijkere producten vest tegen een lagere prijs te produceren. Daarom investeren bedrijven in technologieën waarmee ze hun producten kunnen verfijnen en zodoende aan de veranderende verwachtingen kunnen voldoen. Daarnaast wordt er steeds meer geïnvesteerd in afvang- en recyclingssystemen. Sommige bedrijven zullen zich hierin specialiseren, waar anderen hun aandacht verleggen naar andere alternatieve brandstoffen zoals waterstof. Tenslotte zal energie-efficiëntie een steeds belangrijkere factor zijn in de productieproces.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van petrochemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van petrochemische producten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.43% procentpunt naar 1.65%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van petrochemische producten gemiddeld een bruto marge van 25.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.7% naar 1.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van petrochemische producten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.4% 98.5% 98.7% 99.1%
Overige opbrengsten 1.6% 1.5% 1.3% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.9% 70.3% 73.2% 74.2%
Bruto marge 36.1% 29.7% 26.8% 25.8%
  - Bruto Loon   3.4%   2.9%   2.6%   3.1%
  - Sociale lasten   0.5%   0.4%   0.3%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.1%   0.2%   0.6%   0.7%
  - Overig   1.3%   1.1%   1.1%   1.3%
Personeelkosten Totaal 5.2% 4.7% 4.7% 5.5%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.7% 0.3%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.5% 2.0% 2.5%
Energieverbruik 6.1% 6.0% 5.8% 5.6%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 2.4% 2.1% 1.7% 2.2%
Overige diensten 1.4% 2.6% 3.2% 3.4%
Overige bedrijfskosten 11.5% 6.3% 3.6% 4.0%
Bedrijfsresultaat 5.3% 4.2% 4.7% 1.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van petrochemische producten, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van petrochemische producten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van petrochemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van petrochemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van petrochemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 30.