Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van petrochemische producten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

30 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.15% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van petrochemische producten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van petrochemische producten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van petrochemische producten (SBI code: 20.14.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige organische basischemicaliën (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van petrochemische producten

De branche vervaardiging van petrochemische producten valt onder de sector vervaardiging van overige organische basischemicaliën. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van petrochemische producten zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.3%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.3%) en Kosten energieverbruik (6.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van petrochemische producten.
start vergelijking

Vervaardiging van petrochemische producten Trends

De vervaardiging van petrochemische producten ondervindt steeds meer druk vanuit consumenten om milieuvriendelijkere producten vest tegen een lagere prijs te produceren. Daarom investeren bedrijven in technologieën waarmee ze hun producten kunnen verfijnen en zodoende aan de veranderende verwachtingen kunnen voldoen. Daarnaast wordt er steeds meer geïnvesteerd in afvang- en recyclingssystemen. Sommige bedrijven zullen zich hierin specialiseren, waar anderen hun aandacht verleggen naar andere alternatieve brandstoffen zoals waterstof. Tenslotte zal energie-efficiëntie een steeds belangrijkere factor zijn in de productieproces.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van petrochemische producten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van petrochemische producten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.07% procentpunt naar 4.15%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van petrochemische producten gemiddeld een bruto marge van 29.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 4.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van petrochemische producten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.4% 98.5% 98.4% 98.5%
Overige opbrengsten 1.6% 1.5% 1.6% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 73.6% 65.2% 63.9% 70.3%
Bruto marge 26.4% 34.8% 36.1% 29.7%
  - Bruto Loon   2.8%   3.5%   3.4%   2.9%
  - Sociale lasten   0.4%   0.5%   0.5%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.7%   0.1%   0.2%
  - Overig   1.0%   1.5%   1.3%   1.1%
Personeelkosten Totaal 4.6% 6.1% 5.2% 4.7%
Verkoopkosten 0.7% 0.9% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.7% 2.5% 2.5%
Energieverbruik 5.9% 6.3% 6.1% 6.0%
Vervoermiddelen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 2.4% 1.5% 2.4% 2.1%
Overige diensten 1.2% 1.4% 1.4% 2.6%
Overige bedrijfskosten 7.7% 12.7% 11.5% 6.3%
Bedrijfsresultaat 1.1% 2.6% 5.3% 4.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van petrochemische producten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van petrochemische producten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van petrochemische producten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van petrochemische producten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van petrochemische producten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 30.