Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van vezelcement

5 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van vezelcement
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten van vezelcement

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van vezelcement (SBI code: 23.65). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van beton, gips en cement (23.6) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van producten van vezelcement Trends

De vervaardiging van producten van vezelcement is een dynamische industrie die zich blijft ontwikkelen. In de afgelopen jaren hebben verbeteringen met betrekking tot duurzaamheid de kwaliteit en efficiëntie van de producenten van vezelcementproducten sterk verbeterd. Technologische innovaties worden steeds belangrijker, zoals het gebruik van 3D-printing voor het maken van vezelcementproducten op maat. Verder zijn milieuvriendelijke materialen, duurzame chemicaliën en recyclen een steeds belangrijker aspect bij het maken van deze producten. Ook de kostenefficiëntie speelt een belangrijke rol bij de vervaardiging van vezelcementproducten, waardoor vooral kleinere bedrijven steeds meer naar biobrandstoffen zoals vezelcement grijpen.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van vezelcement

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van vezelcement geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.