Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton

355 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten voor de bouw van beton
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton (SBI code: 23.61.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton (SBI code: 23.61).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton (SBI code: 23.61).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton (23.61) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton Trends

De vervaardiging van producten voor de bouw van beton is de afgelopen jaren sterk verbeterd dankzij technologische innovaties. Producten die sneller en gemakkelijker op maat gemaakt en geleverd kunnen worden, hebben een grote vlucht genomen. Ondernemers moeten zich er daarom van bewust zijn dat er op dit gebied een scherp concurrentievermogen bestaat. Ze moeten dus altijd de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van materialen, technologie en productieprocessen volgen om in hun markt te blijven concurreren.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 355.