Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

340 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
3.06% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton (SBI code: 23.61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

De branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton valt onder de sector vervaardiging van producten van beton, gips en cement. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.0%), Personeel (25.9%) en Kosten van overige diensten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton.
start vergelijking

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton Trends

Er dient voortdurend rekening te worden gehouden met de veranderingen in de bouwsector, die steeds verder digitaliseren, innovatiever worden en meer toepassingen vinden voor geavanceerde technologieën zoals 3D-printing. Betere technologieën zijn nodig om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen, terwijl duurzaamheid en milieuvriendelijkheid leidende principes zijn bij het ontwerpen en vervaardigen van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en cellenbeton. De ondernemers in de sector moeten ook de lasten en kosten waarmee ze worden geconfronteerd, zoals hoge loon- en materiaalkosten, bewaken, weten hoe ze op maat gemaakt aan de veranderende behoeften kunnen voldoen en hun klanten daadwerkelijke waarde kunnen bieden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton tussen 2009 en 2015 is gedaald met 3.43% procentpunt naar 3.06%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton gemiddeld een bruto marge van 51.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.0% naar 3.1%.

Kosten naar soort vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 97.7% 100.6% 99.2% 100.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.3% -0.6% 0.8% -0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.5% 53.0% 49.8% 49.0%
Bruto marge 47.5% 47.0% 50.2% 51.0%
  - Bruto Loon   16.4%   17.4%   16.9%   15.9%
  - Sociale lasten   8.6%   9.2%   10.0%   10.0%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.4%   2.1%   1.9%
  - Overig   3.8%   4.0%   5.0%   5.3%
Personeelkosten Totaal 25.0% 26.5% 26.8% 25.9%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 2.5% 3.0% 2.7% 2.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.9% 3.0% 3.4% 3.4%
Kosten energieverbruik 1.6% 1.7% 1.9% 1.9%
Kosten vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.2% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 3.6% 3.7% 3.8% 3.7%
Kosten van overige diensten 4.2% 3.9% 5.0% 5.0%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.4% 3.2% 3.4% 3.5%
Bedrijfsresultaat 0.9% -0.5% 1.0% 3.1%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 75 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 340.