Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

360 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.06% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton (SBI code: 23.61). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

De branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton valt onder de sector vervaardiging van producten van beton, gips en cement. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.0%), Personeel (25.9%) en Kosten van overige diensten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton.
start vergelijking

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton Trends

Er dient voortdurend rekening te worden gehouden met de veranderingen in de bouwsector, die steeds verder digitaliseren, innovatiever worden en meer toepassingen vinden voor geavanceerde technologieën zoals 3D-printing. Betere technologieën zijn nodig om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen, terwijl duurzaamheid en milieuvriendelijkheid leidende principes zijn bij het ontwerpen en vervaardigen van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en cellenbeton. De ondernemers in de sector moeten ook de lasten en kosten waarmee ze worden geconfronteerd, zoals hoge loon- en materiaalkosten, bewaken, weten hoe ze op maat gemaakt aan de veranderende behoeften kunnen voldoen en hun klanten daadwerkelijke waarde kunnen bieden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton tussen 2009 en 2015 is gedaald met 3.43% procentpunt naar 3.06%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton gemiddeld een bruto marge van 51.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.0% naar 3.1%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 97.7% 100.6% 99.2% 100.3%
Overige opbrengsten 2.3% -0.6% 0.8% -0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.5% 53.0% 49.8% 49.0%
Bruto marge 47.5% 47.0% 50.2% 51.0%
  - Bruto Loon   16.4%   17.4%   16.9%   15.9%
  - Sociale lasten   2.6%   2.8%   2.9%   2.8%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.4%   2.1%   1.9%
  - Overig   3.8%   4.0%   5.0%   5.3%
Personeelkosten Totaal 25.0% 26.5% 26.8% 25.9%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 2.5% 3.0% 2.7% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 2.9% 3.0% 3.4% 3.4%
Energieverbruik 1.6% 1.7% 1.9% 1.9%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.2% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 3.6% 3.7% 3.8% 3.7%
Overige diensten 4.2% 3.9% 5.0% 5.0%
Overige bedrijfskosten 4.4% 3.2% 3.4% 3.5%
Bedrijfsresultaat 0.9% -0.5% 1.0% 3.1%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 100 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 360.