Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten voor de bouw van gips

15 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten voor de bouw van gips
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van producten voor de bouw van gips

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten voor de bouw van gips (SBI code: 23.62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van beton, gips en cement (23.6) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van producten voor de bouw van gips Trends

Voor producenten van gips producten is de vraag naar alternatieve (duurzame) bouwmaterialen voor bouwwerken in opkomst. Verder is geavanceerde technologie, zoals 3D printen, een groeiend onderdeel binnen de branche. Daarnaast lijkt het erop dat green buildings steeds vaker realiteit worden. Om hierop in te kunnen spelen, moeten producenten producten maken die voldoen aan de milieustandaard en hier optimaal inspelen op de vraag.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van gips

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten voor de bouw van gips geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 15.