Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van stortklare beton

60 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van stortklare beton
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van stortklare beton

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van stortklare beton (SBI code: 23.63). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van beton, gips en cement (SBI code: 23.6).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van beton, gips en cement (23.6) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van stortklare beton Trends

De vervaardiging van stortklare beton is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal toepassingen van stortklare beton neemt toe, waardoor ook de vraag naar stortklare beton toeneemt. Daarnaast wordt er steeds meer geïnvesteerd om klanten een hoogwaardige, betrouwbare en duurzame oplossing te bieden. Er wordt meer gefocust op kwaliteitszorg en efficientere technologieën, en de aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame betonproducten neemt toe. Ondernemers in deze sector doen er dus goed aan om deze ontwikkelingen in de gaten te houden om hun bedrijf overeind te houden.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van stortklare beton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van stortklare beton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 60.