Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van veevoeders

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven vervaardiging van veevoeders

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van veevoeders geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 25 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 115.