Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van diervoeders

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

245 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.29% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van diervoeders
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van diervoeders

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van diervoeders (SBI code: 10.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van diervoeders

De branche vervaardiging van diervoeders valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van diervoeders zijn respectievelijk: Kosten omzet (80.3%), Personeel (6.7%) en Kosten van overige diensten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van diervoeders.
start vergelijking

Vervaardiging van diervoeders Trends

De vervaardiging van diervoeders is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om de voedselkwaliteit te verhogen om aan stijgende eisen van klanten te voldoen. Naleving van de voedselveiligheidseisen, inclusief diervoederwetgeving en -regelgeving, is nu zeer belangrijk. Het vermogen om digitalisering en technologie om te zetten in aantrekkelijke producten die goed binnen de diervoedersindustrie passen moet ook worden aangepakt. Kortom, er zijn veel uitdagingen en kansen die ondernemers moeten overwinnen om op de markt te bewegen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van diervoeders

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van diervoeders tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.65% procentpunt naar 4.29%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van diervoeders gemiddeld een bruto marge van 19.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van diervoeders
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.9% 99.7% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.1% 0.3% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 82.5% 81.1% 79.4% 80.3%
Bruto marge 17.5% 18.9% 20.6% 19.7%
  - Bruto Loon   4.1%   4.4%   4.5%   4.7%
  - Sociale lasten   0.6%   0.7%   0.7%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.5%
  - Overig   0.7%   0.8%   0.9%   0.9%
Personeelkosten Totaal 5.8% 6.2% 6.6% 6.7%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.0% 1.1% 1.0%
Energieverbruik 1.2% 1.1% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 0.9% 0.7% 0.8% 0.8%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.6% 1.7% 1.6% 1.5%
Overige diensten 1.8% 1.7% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 1.1% 1.2% 1.6% 1.2%
Bedrijfsresultaat 2.9% 3.9% 4.8% 4.3%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van diervoeders

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van diervoeders
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van diervoeders

Trend aantal bedrijven vervaardiging van diervoeders

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van diervoeders geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 245.