Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van diervoeders

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

240 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.74% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van diervoeders
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van diervoeders

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van diervoeders (SBI code: 10.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van voedingsmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van diervoeders

De branche vervaardiging van diervoeders valt onder de sector vervaardiging van voedingsmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van diervoeders in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.0%), Personeel (7.4%) en Kosten van overige diensten (2.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van diervoeders.
start vergelijking

Vervaardiging van diervoeders Trends

De vervaardiging van diervoeders is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om de voedselkwaliteit te verhogen om aan stijgende eisen van klanten te voldoen. Naleving van de voedselveiligheidseisen, inclusief diervoederwetgeving en -regelgeving, is nu zeer belangrijk. Het vermogen om digitalisering en technologie om te zetten in aantrekkelijke producten die goed binnen de diervoedersindustrie passen moet ook worden aangepakt. Kortom, er zijn veel uitdagingen en kansen die ondernemers moeten overwinnen om op de markt te bewegen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van diervoeders

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van diervoeders tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.11% procentpunt naar 3.74%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van diervoeders gemiddeld een bruto marge van 21.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.1% naar 3.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van diervoeders
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.5% 99.4%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 79.4% 80.3% 80.0% 79.0%
Bruto marge 20.6% 19.7% 20.0% 21.0%
  - Bruto Loon   4.5%   4.7%   4.7%   5.0%
  - Sociale lasten   0.7%   0.6%   0.7%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.5%   0.4%   0.5%
  - Overig   0.9%   0.9%   0.9%   1.1%
Personeelkosten Totaal 6.6% 6.7% 6.7% 7.4%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.7% 0.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.0% 0.9% 0.9%
Energieverbruik 1.0% 1.0% 1.0% 1.1%
Vervoermiddelen 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.6% 1.5% 1.6% 2.1%
Overige diensten 1.9% 1.8% 1.9% 2.1%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.2% 1.5% 1.7%
Bedrijfsresultaat 4.8% 4.3% 4.1% 3.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van diervoeders?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van diervoeders en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van diervoeders
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van diervoeders

Trend aantal bedrijven vervaardiging van diervoeders

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van diervoeders geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 240.