Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

115 BEDRIJVEN
KW2 2024
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (SBI code: 20.30). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (SBI code: 20.3).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (SBI code: 20.3).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (20.3) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Trends

De bedrijfstak produceert onder meer verf, drukinkt en mastiek. Vandaag de dag wordt er veel geïnvesteerd in duurzame producten en milieuvriendelijke technologieën. Met behulp van milieuvriendelijke technologieën en renovatie is de impact van schadelijke stoffen op het milieu beperkt. Ondernemers moeten flexibel zijn met technologieën en innovatieve oplossingen zoeken. Daarnaast spelen veiligheidsnormen en gepaste certificeringen een belangrijke rol in de branche. Bij het vervaardigen van verf is speciale aandacht voor de samenstelling van de verf noodzakelijk vanwege de milieu-impact. Kortom, de bedrijfstak vraagt om flexibiliteit én een duurzaamheidsoogmerk.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 115.