Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

120 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.43% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (SBI code: 20.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

De branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek zijn respectievelijk: Kosten omzet (61.8%), Personeel (16.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek.
start vergelijking

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Trends

Producenten van verf, vernis en drukinkt worden steeds meer geconfronteerd met opkomende trends in de sector. De vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten neemt toe, terwijl de consument innovatie blijft eisen. Producenten moeten aan de nieuwste technologische ontwikkelingen voldoen, gebruik maken van verbeterde materialen en chemische stoffen en hun processen aanpassen aan verschillende milieuwetten. Weinig digitalisering wellicht, maar het verbinden van IoT-apparaten aan back-end services zoals tracking, distributie en kwaliteitscontrole kan een voordeel bieden. Producenten moeten ook steeds meer veranderende klantbehoeften in kaart brengen om kostenefficiëntie en betere prestaties te behalen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek tussen 2009 en 2017 is gedaald met 3.74% procentpunt naar 4.43%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek gemiddeld een bruto marge van 38.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.2% naar 4.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 85.9% 94.1% 91.1% 95.3%
Overige opbrengsten 14.1% 5.9% 8.9% 4.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.8% 63.8% 59.6% 61.8%
Bruto marge 49.2% 36.2% 40.4% 38.2%
  - Bruto Loon   13.0%   10.2%   10.0%   11.1%
  - Sociale lasten   1.9%   1.6%   1.9%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.2%   1.2%   1.5%
  - Overig   2.0%   2.0%   2.2%   2.3%
Personeelkosten Totaal 18.5% 15.1% 15.4% 16.6%
Verkoopkosten 2.9% 2.6% 3.1% 3.0%
Huisvestingskosten 1.3% 1.1% 1.3% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.8% 3.3% 2.6% 2.4%
Overige diensten 3.4% 4.0% 4.4% 2.5%
Overige bedrijfskosten 7.7% 5.6% 2.6% 6.2%
Bedrijfsresultaat 9.3% 2.8% 9.2% 4.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Trend aantal bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 120.