Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.77% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (SBI code: 20.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van chemische producten (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

De branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek valt onder de sector vervaardiging van chemische producten. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.4%), Personeel (15.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek.
start vergelijking

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Trends

Producenten van verf, vernis en drukinkt worden steeds meer geconfronteerd met opkomende trends in de sector. De vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten neemt toe, terwijl de consument innovatie blijft eisen. Producenten moeten aan de nieuwste technologische ontwikkelingen voldoen, gebruik maken van verbeterde materialen en chemische stoffen en hun processen aanpassen aan verschillende milieuwetten. Weinig digitalisering wellicht, maar het verbinden van IoT-apparaten aan back-end services zoals tracking, distributie en kwaliteitscontrole kan een voordeel bieden. Producenten moeten ook steeds meer veranderende klantbehoeften in kaart brengen om kostenefficiëntie en betere prestaties te behalen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.40% procentpunt naar 6.77%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek gemiddeld een bruto marge van 34.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 6.8%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 91.1% 95.3% 96.3% 94.7%
Overige opbrengsten 8.9% 4.7% 3.7% 5.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.6% 61.8% 63.8% 65.4%
Bruto marge 40.4% 38.2% 36.2% 34.6%
  - Bruto Loon   10.0%   11.1%   10.2%   10.0%
  - Sociale lasten   1.9%   1.7%   1.6%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.5%   1.4%   1.4%
  - Overig   2.2%   2.3%   1.9%   2.0%
Personeelkosten Totaal 15.4% 16.6% 15.2% 15.0%
Verkoopkosten 3.1% 3.0% 2.1% 2.1%
Huisvestingskosten 1.3% 1.2% 1.2% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.6% 2.4% 2.1% 2.4%
Overige diensten 4.4% 2.5% 1.9% 2.0%
Overige bedrijfskosten 2.6% 6.2% 5.5% 3.6%
Bedrijfsresultaat 9.2% 4.4% 6.6% 6.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Trend aantal bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 115.