Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

175 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.41% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton (SBI code: 17.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van papier- en kartonwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

De branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton valt onder de sector vervaardiging van papier- en kartonwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.9%), Personeel (23.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton.
start vergelijking

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton Trends

De vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton is een dynamische sector; er zijn steeds meer verpakkingen van alternatieve materialen zoals kunststof en metaal. Om innovatief te blijven en volledig aan de behoeften van de klant te voldoen, wordt er door de sector ook steeds meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast zijn milieubescherming en duurzaamheid ook belangrijke trends in de sector. Om aan de sterkst groeiende klantenvereisten te voldoen, hebben ondernemers in de sector investeren investeringen in upgrades en verbeteringen nodig.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.14% procentpunt naar 6.41%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton gemiddeld een bruto marge van 45.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.7% naar 6.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 99.5% 99.5%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.3% 59.3% 56.3% 54.9%
Bruto marge 40.7% 40.7% 43.7% 45.1%
  - Bruto Loon   14.6%   14.6%   14.9%   15.2%
  - Sociale lasten   2.3%   2.3%   2.6%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.6%   1.5%   1.5%
  - Overig   2.9%   2.7%   3.4%   3.8%
Personeelkosten Totaal 21.1% 21.3% 22.4% 23.1%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Huisvestingskosten 2.2% 2.3% 2.3% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 2.5% 2.6% 2.6% 2.4%
Energieverbruik 1.1% 1.1% 1.4% 1.3%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.8% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.8% 2.7% 3.5% 3.1%
Overige diensten 2.4% 2.3% 2.5% 2.2%
Overige bedrijfskosten 2.7% 3.3% 3.7% 3.1%
Bedrijfsresultaat 4.7% 3.8% 3.7% 6.4%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

Trend aantal bedrijven vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 15 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 175.