Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van papier- en kartonwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

335 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.40% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van papier- en kartonwaren
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van papier- en kartonwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van papier- en kartonwaren (SBI code: 17.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van papier- en kartonwaren

De branche vervaardiging van papier- en kartonwaren valt onder de sector vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van papier- en kartonwaren zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.6%), Personeel (15.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van papier- en kartonwaren.
start vergelijking

Vervaardiging van papier- en kartonwaren Trends

De belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfstak papierfabrieken zijn de hogere milieueisen, de toenemende digitalisering van documenten, alsmede de stijgende kosten van grondstoffen. Onlangs is er een trend waar te nemen in hergebruik en recycling van materialen, wat aantoont dat organisaties een voortrekkersrol blijven spelen in het verminderen van hun milieu-impact. Tegelijkertijd is er in de papierindustrie de focus op innovatie van technologieën gespecialiseerd in duurzaamheid. Ondernemers moeten rekening houden met deze ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel competitief blijft.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van papier- en kartonwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van papier- en kartonwaren tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.85% procentpunt naar 3.40%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van papier- en kartonwaren gemiddeld een bruto marge van 41.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.3% naar 3.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van papier- en kartonwaren
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.2% 99.5% 99.8% 99.6%
Overige opbrengsten 0.8% 0.5% 0.2% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.2% 59.5% 58.3% 58.6%
Bruto marge 38.8% 40.5% 41.7% 41.4%
  - Bruto Loon   10.9%   10.7%   10.9%   10.8%
  - Sociale lasten   1.8%   1.6%   1.6%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.1%   1.2%
  - Overig   1.6%   1.7%   1.7%   1.6%
Personeelkosten Totaal 15.4% 15.0% 15.4% 15.3%
Verkoopkosten 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
Huisvestingskosten 1.4% 1.5% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.8% 1.9% 1.9%
Energieverbruik 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.4% 2.4% 2.3%
Overige diensten 2.2% 3.5% 3.6% 3.3%
Overige bedrijfskosten 8.4% 9.9% 10.5% 11.8%
Bedrijfsresultaat 4.4% 4.0% 4.3% 3.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van papier- en kartonwaren

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van papier- en kartonwaren
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van papier- en kartonwaren

Trend aantal bedrijven vervaardiging van papier- en kartonwaren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van papier- en kartonwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 335.