Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.22% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten (SBI code: 10.62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van meel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

De branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten valt onder de sector vervaardiging van meel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.3%), Personeel (11.6%) en Kosten energieverbruik (7.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten.
start vergelijking

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Trends

De vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten evolueert ieder jaar, waarbij de nadruk gelegd wordt op nieuwe productietechnologieƫn zoals lichte enzymatische katalysatoren. Verder is de vraag naar producten die gericht zijn op duurzame landbouw en biobrandstoffen, zoals tarwezetmeel, ongetwijfeld vooruit stabiel. Om op de markt te blijven, moeten ondernemers mee gaan met deze recente iNgnovatie, zich richten op duurzaamheid en verder investeren in high-tech productieapparatuur.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten tussen 2009 en 2015 is gestegen met 7.20% procentpunt naar 6.22%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten gemiddeld een bruto marge van 41.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.1% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 95.8% 98.4% 101.3% 98.8%
Overige opbrengsten 4.2% 1.6% -1.3% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.7% 61.4% 62.7% 58.3%
Bruto marge 40.3% 38.6% 37.3% 41.7%
  - Bruto Loon   7.0%   7.2%   7.4%   7.7%
  - Sociale lasten   1.1%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   1.4%   1.4%   1.9%   1.7%
  - Overig   1.0%   1.1%   1.1%   1.1%
Personeelkosten Totaal 10.4% 10.9% 11.4% 11.6%
Verkoopkosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Huisvestingskosten 1.2% 0.9% 0.9% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 2.6% 2.1% 2.1% 3.6%
Energieverbruik 7.2% 7.2% 7.2% 7.1%
Vervoermiddelen 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.0% 3.3% 3.5% 3.6%
Overige diensten 6.0% 6.4% 6.0% 5.5%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.9% 2.6% 2.8%
Bedrijfsresultaat 6.6% 4.3% 3.1% 6.2%

Laatste cijfers vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 15.