Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
6.22% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten (SBI code: 10.62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van meel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

De branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten valt onder de sector vervaardiging van meel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.3%), Personeel (11.6%) en Kosten energieverbruik (7.1%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2015 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 7.08% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten zijn toegenomen als gevolg van aflopende contracten.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten tussen 2009 en 2015 is gestegen met 7.20% procentpunt naar 6.22%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten gemiddeld een bruto marge van 41.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.1% naar 6.2%.

Kosten naar soort vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
Let op: cijfers 2015 - inloggen voor recentere cijfers (jaarlid informatie)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.81%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.19%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 58.33%
Bruto marge 41.67%
  - Bruto Loon   7.67%
  - Premie & Pensioen   2.71%
  - Andere Sociale lasten   0.07%
  - Overig   + 1.06%
Personeelkosten Totaal 11.57%
Verkoopkosten 0.26%
Huisvestingskosten 0.93%
Kosten Apparatuur en Inventaris 3.57%
Kosten energieverbruik 7.08%
Kosten vervoermiddelen 0.07%
Communicatiekosten 0.07%
Afschrijvingen 3.64%
Kosten van overige diensten 5.49%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.84%
Bedrijfsresultaat 6.22%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatst beschikbare branchegegevens en ondernemerstools

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers en onze ondernemerstools. Met jaarlidmaatschap verkrijgt u beter inzicht met recentere cijfers en kunt u gebruik maken van onze tools. Maak online uw ondernemingsplan met de handige wizard of download onze Office tools voor ondernemers. De Excel bedrijfstakdatabase is natuurlijk ook inbegrepen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers alle branches
  • Maak uw ondernemingsplan met de handige online wizard
  • Alle cijfers ook offline beschikbaar met de Excel bedrijfstakdatabase
  • Gratis downloaden andere Firmfocus tools
  • 12 maanden lidmaatschap - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 15.