Brancheinformatie en cijfers vervoer per taxi

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.395 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
51.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.18% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervoer per taxi

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer per taxi (SBI code: 49.32). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche personenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervoer per taxi en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervoer per taxi
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervoer per taxi

De branche vervoer per taxi valt onder de sector personenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer per taxi zijn respectievelijk: Personeel (39.5%), Kosten omzet (18.2%) en Kosten vervoermiddelen (13.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer per taxi.
start vergelijking

Vervoer per taxi Trends

De bedrijfstak Taxibedrijf is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Zo hebben de meeste taxibedrijven tegenwoordig een digitale bestelapplicatie, wat het boeken en betalen voor klanten gemakkelijker maakt. Ook zijn veel taxibedrijven actief op social media, waardoor ze rechtstreeks contact kunnen maken met klanten. Daarnaast is een duurzame vorm van vervoer een vereiste geworden. De ondernemers in de Taxibedrijf-sector moeten er daarom rekening mee houden dat elektrisch vervoer een steeds grotere rol inneemt in de industrie en dat er steeds meer oog is voor duurzaamheid.

Bedrijfsresultaat vervoer per taxi

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer per taxi tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.02% procentpunt naar 13.18%. Hierbij wordt in de branche vervoer per taxi gemiddeld een bruto marge van 81.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.6% naar 13.2%.

Kosten naar soort vervoer per taxi
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.6% 98.7% 99.1% 99.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.4% 1.3% 0.9% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 12.7% 15.4% 16.2% 18.2%
Bruto marge 87.3% 84.6% 83.8% 81.8%
  - Bruto Loon   32.1%   29.2%   28.2%   26.3%
  - Sociale lasten   13.1%   12.3%   13.4%   13.2%
  - Pensioenpremies   2.9%   2.8%   2.6%   2.3%
  - Overig   4.7%   4.3%   5.7%   6.3%
Personeelkosten Totaal 45.2% 41.5% 41.6% 39.5%
Verkoopkosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 1.3% 1.4% 1.3% 1.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4% 1.0% 1.5%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.3% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 16.0% 14.6% 14.0% 13.4%
Communicatiekosten 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Afschrijvingen 4.8% 4.3% 4.8% 4.8%
Kosten van overige diensten 1.4% 1.4% 1.5% 1.6%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.0% 4.7% 4.4% 4.6%
Bedrijfsresultaat 11.6% 13.5% 13.6% 13.2%

Trend bedrijfsresultaat vervoer per taxi

Trend aantal bedrijven vervoer per taxi

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer per taxi geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 6.695 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 11.395.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche vervoer per taxi aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 93.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 6.7% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.9% hoger.

Trend omzet vervoer per taxi (indexcijfers)