Brancheinformatie en cijfers vervoer per taxi

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.795 BEDRIJVEN
KW2 2024
16.80% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.73% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Vervoer per taxi
KW1 2024

Branchecijfers vervoer per taxi

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer per taxi (SBI code: 49.32). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche personenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervoer per taxi

De branche vervoer per taxi valt onder de sector personenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer per taxi in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (38.3%), Kosten omzet (17.1%) en Kosten vervoermiddelen (13.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer per taxi.
start vergelijking

Vervoer per taxi Trends

De bedrijfstak Taxibedrijf is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Zo hebben de meeste taxibedrijven tegenwoordig een digitale bestelapplicatie, wat het boeken en betalen voor klanten gemakkelijker maakt. Ook zijn veel taxibedrijven actief op social media, waardoor ze rechtstreeks contact kunnen maken met klanten. Daarnaast is een duurzame vorm van vervoer een vereiste geworden. De ondernemers in de Taxibedrijf-sector moeten er daarom rekening mee houden dat elektrisch vervoer een steeds grotere rol inneemt in de industrie en dat er steeds meer oog is voor duurzaamheid.

Bedrijfsresultaat vervoer per taxi

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer per taxi tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.57% procentpunt naar 15.73%. Hierbij wordt in de branche vervoer per taxi gemiddeld een bruto marge van 82.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.1% naar 15.7%.

Kosten per categorie branche vervoer per taxi
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.5% 99.7% 99.3%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 0.3% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 16.2% 18.2% 19.7% 17.1%
Bruto marge 83.8% 81.8% 80.3% 82.9%
  - Bruto Loon   28.2%   26.3%   23.5%   25.2%
  - Sociale lasten   5.2%   4.6%   4.2%   4.3%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.3%   2.3%   2.2%
  - Overig   5.7%   6.3%   7.8%   6.6%
Personeelkosten Totaal 41.6% 39.5% 37.7% 38.3%
Verkoopkosten 0.6% 0.7% 0.7% 0.9%
Huisvestingskosten 1.3% 1.5% 1.2% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.5% 1.8% 1.8%
Energieverbruik 0.3% 0.4% 0.2% 0.3%
Vervoermiddelen 14.0% 13.4% 12.6% 13.5%
Communicatiekosten 0.8% 0.7% 0.6% 0.7%
Afschrijvingen 4.8% 4.8% 4.0% 4.8%
Overige diensten 1.5% 1.6% 1.5% 1.7%
Overige bedrijfskosten 4.4% 4.6% 3.9% 4.2%
Bedrijfsresultaat 13.6% 13.2% 16.1% 15.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervoer per taxi?

Versterk uw inzicht in de branche vervoer per taxi en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervoer per taxi
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervoer per taxi

Trend aantal bedrijven vervoer per taxi

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer per taxi geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.275 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 13.795.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervoer per taxi aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 148.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 48.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17.7% hoger.

Trend omzet vervoer per taxi (indexcijfers)