Brancheinformatie en cijfers personenvervoer over de weg

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

14.080 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.00% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Personenvervoer over de weg
KW02 - 2023

Branchecijfers personenvervoer over de weg

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche personenvervoer over de weg (SBI code: 49.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer over land (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten personenvervoer over de weg

De branche personenvervoer over de weg valt onder de sector vervoer over land. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche personenvervoer over de weg zijn respectievelijk: Personeel (47.4%), Kosten omzet (16.7%) en Kosten vervoermiddelen (13.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor personenvervoer over de weg.
start vergelijking

Personenvervoer over de weg Trends

Personenvervoer over de weg is de afgelopen jaren sterk gericht op digitalisering. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer gebruik gemaakt van app- en onlineplatforms voor het boeken van vervoer. Ook worden er veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd door nieuwe technologische ontwikkelingen, waar biometrie een voorbeeld van is. Dit maakt het mogelijk om betalingen te doen via een mobiele app en vlottere extraliften aan te bieden. Daarnaast is e-fulfilment steeds belangrijker geworden, waarbij ondernemers gebruik maken van geautomatiseerde verwerkingssystemen voor het beheren van orders, versturen van berichten en het verwerken van gegevens.

Bedrijfsresultaat personenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche personenvervoer over de weg tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.96% procentpunt naar 7.00%. Hierbij wordt in de branche personenvervoer over de weg gemiddeld een bruto marge van 83.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 7.0%.

Kosten per categorie branche personenvervoer over de weg
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 77.5% 79.4% 79.0% 79.1%
Overige opbrengsten 22.5% 20.6% 21.0% 20.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 14.8% 14.3% 15.7% 16.7%
Bruto marge 85.2% 85.7% 84.3% 83.3%
  - Bruto Loon   32.5%   31.7%   31.1%   30.5%
  - Sociale lasten   5.2%   5.1%   5.1%   4.9%
  - Pensioenpremies   4.1%   3.8%   3.8%   3.8%
  - Overig   5.9%   5.9%   6.5%   8.1%
Personeelkosten Totaal 47.7% 46.5% 46.5% 47.4%
Verkoopkosten 1.3% 1.5% 1.3% 1.1%
Huisvestingskosten 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 1.0% 1.0%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 15.9% 14.6% 14.0% 13.8%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 5.5% 5.4% 5.3% 5.0%
Overige diensten 1.4% 1.5% 1.5% 1.4%
Overige bedrijfskosten 4.6% 5.3% 5.3% 3.6%
Bedrijfsresultaat 5.2% 7.2% 6.6% 7.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht personenvervoer over de weg

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief personenvervoer over de weg
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat personenvervoer over de weg

Trend aantal bedrijven personenvervoer over de weg

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven personenvervoer over de weg geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.915 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 14.080.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche personenvervoer over de weg aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 125. Dat betekent dat de omzet in 2022 25% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 29% hoger.

Trend omzet personenvervoer over de weg (indexcijfers)