Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers personenvervoer over de weg

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

14.930 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.70% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.75% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Personenvervoer over de weg
KW1 2024

Branchecijfers personenvervoer over de weg

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche personenvervoer over de weg (SBI code: 49.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer over land (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten personenvervoer over de weg

De branche personenvervoer over de weg valt onder de sector vervoer over land. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche personenvervoer over de weg in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (46.4%), Kosten vervoermiddelen (16.7%) en Kosten omzet (14.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor personenvervoer over de weg.
start vergelijking

Personenvervoer over de weg Trends

Personenvervoer over de weg is de afgelopen jaren sterk gericht op digitalisering. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer gebruik gemaakt van app- en onlineplatforms voor het boeken van vervoer. Ook worden er veel nieuwe mogelijkheden gecreƫerd door nieuwe technologische ontwikkelingen, waar biometrie een voorbeeld van is. Dit maakt het mogelijk om betalingen te doen via een mobiele app en vlottere extraliften aan te bieden. Daarnaast is e-fulfilment steeds belangrijker geworden, waarbij ondernemers gebruik maken van geautomatiseerde verwerkingssystemen voor het beheren van orders, versturen van berichten en het verwerken van gegevens.

Bedrijfsresultaat personenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche personenvervoer over de weg tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.71% procentpunt naar 7.75%. Hierbij wordt in de branche personenvervoer over de weg gemiddeld een bruto marge van 85.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.2% naar 7.7%.

Kosten per categorie branche personenvervoer over de weg
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 79.0% 79.1% 81.1% 80.8%
Overige opbrengsten 21.0% 20.9% 18.9% 19.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 15.7% 16.7% 15.7% 14.6%
Bruto marge 84.3% 83.3% 84.3% 85.4%
  - Bruto Loon   31.1%   30.5%   30.2%   30.1%
  - Sociale lasten   5.1%   4.9%   4.9%   5.1%
  - Pensioenpremies   3.8%   3.8%   4.1%   4.0%
  - Overig   6.5%   8.1%   8.1%   7.2%
Personeelkosten Totaal 46.5% 47.4% 47.2% 46.4%
Verkoopkosten 1.3% 1.1% 1.5% 1.6%
Huisvestingskosten 2.1% 2.2% 2.0% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
Vervoermiddelen 14.0% 13.8% 15.3% 16.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 5.3% 5.0% 4.8% 5.2%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 5.3% 3.6% 3.3% 2.8%
Bedrijfsresultaat 6.6% 7.0% 7.2% 7.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers personenvervoer over de weg, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder personenvervoer over de weg
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat personenvervoer over de weg

Trend aantal bedrijven personenvervoer over de weg

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven personenvervoer over de weg geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.910 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 14.930.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche personenvervoer over de weg aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 143.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 43.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.7% hoger.

Trend omzet personenvervoer over de weg (indexcijfers)