Omzet en kosten vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 3.77% in 2016 naar 2.38% in 2017

Trend winst en kosten vleesverwerking (niet tot maaltijden)

De branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst vleesverwerking (niet tot maaltijden)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden). Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 3.77% in 2016 naar 2.38% in 2017.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor vleesverwerking (niet tot maaltijden) wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (70.6%) gevolgd door 'Personeel' (15.9%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (2.0%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 2.38% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 29.43%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 70.57%
Bruto Marge 29.43%
Personeel 15.92%
Verkoopkosten 0.97%
Huisvestingskosten 1.70%
Kosten apparatuur en inventaris 1.65%
Kosten energieverbruik 0.84%
Kosten vervoermiddelen 0.42%
Communicatiekosten 0.05%
Afschrijvingen 1.91%
Kosten van overige diensten 2.04%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.57%
Bedrijfsresultaat 2.38%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche vleesverwerking (niet tot maaltijden)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche vleesverwerking (niet tot maaltijden). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.