Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

395 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.15% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
KW1 2024

Branchecijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) (SBI code: 10.13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vleesverwerking (niet tot maaltijden)

De branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (67.5%), Personeel (16.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vleesverwerking (niet tot maaltijden).
start vergelijking

Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Trends

De bedrijfstak rondom vleesverwerking heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Ondernemers hebben te maken met verschillende trends die er toe hebben geleid dat er in toenemende mate veel meer wordt ingezet op een goede kwaliteit. Daarnaast zijn er allerlei verbeteringen voortkomend uit digitale technologie die de processen en producten kunnen verbeteren. Ook is er een focus op innovatie, waarbij steeds meer gezocht wordt naar duurzamere productiemethoden. Verder heeft een goede klantenservice en marktbenadering een belangrijke rol gekregen in het bedrijf.

Bedrijfsresultaat vleesverwerking (niet tot maaltijden)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.45% procentpunt naar 3.15%. Hierbij wordt in de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) gemiddeld een bruto marge van 32.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 3.2%.

Kosten per categorie branche vleesverwerking (niet tot maaltijden)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.1% 99.9% 99.5% 98.9%
Overige opbrengsten -0.1% 0.1% 0.5% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.9% 70.6% 67.4% 67.5%
Bruto marge 32.1% 29.4% 32.6% 32.5%
  - Bruto Loon   8.3%   7.4%   7.9%   8.4%
  - Sociale lasten   1.4%   1.2%   1.3%   1.5%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   0.8%   1.0%
  - Overig   6.3%   6.5%   6.5%   5.2%
Personeelkosten Totaal 16.8% 15.9% 16.6% 16.0%
Verkoopkosten 1.3% 1.0% 0.9% 1.1%
Huisvestingskosten 1.8% 1.7% 1.9% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 1.6% 1.6% 1.9% 2.1%
Energieverbruik 1.1% 0.8% 1.1% 1.1%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.0% 1.9% 1.9% 2.3%
Overige diensten 1.4% 2.0% 2.0% 1.3%
Overige bedrijfskosten 1.8% 1.6% 2.2% 2.6%
Bedrijfsresultaat 3.8% 2.4% 3.0% 3.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vleesverwerking (niet tot maaltijden)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Trend aantal bedrijven vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vleesverwerking (niet tot maaltijden) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 185 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 395.