Brancheinformatie en cijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

375 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.38% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
KW02 - 2023

Branchecijfers vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) (SBI code: 10.13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche slachterijen en vleesverwerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vleesverwerking (niet tot maaltijden)

De branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) valt onder de sector slachterijen en vleesverwerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.6%), Personeel (15.9%) en Kosten van overige diensten (2.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vleesverwerking (niet tot maaltijden).
start vergelijking

Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Trends

De bedrijfstak rondom vleesverwerking heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Ondernemers hebben te maken met verschillende trends die er toe hebben geleid dat er in toenemende mate veel meer wordt ingezet op een goede kwaliteit. Daarnaast zijn er allerlei verbeteringen voortkomend uit digitale technologie die de processen en producten kunnen verbeteren. Ook is er een focus op innovatie, waarbij steeds meer gezocht wordt naar duurzamere productiemethoden. Verder heeft een goede klantenservice en marktbenadering een belangrijke rol gekregen in het bedrijf.

Bedrijfsresultaat vleesverwerking (niet tot maaltijden)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.32% procentpunt naar 2.38%. Hierbij wordt in de branche vleesverwerking (niet tot maaltijden) gemiddeld een bruto marge van 29.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.8% naar 2.4%.

Kosten per categorie branche vleesverwerking (niet tot maaltijden)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.9% 99.5% 100.1% 99.9%
Overige opbrengsten 0.1% 0.5% -0.1% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 70.4% 66.6% 67.9% 70.6%
Bruto marge 29.6% 33.4% 32.1% 29.4%
  - Bruto Loon   7.7%   8.1%   8.3%   7.4%
  - Sociale lasten   1.2%   1.3%   1.4%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.9%   0.9%   0.8%
  - Overig   4.2%   5.6%   6.3%   6.5%
Personeelkosten Totaal 14.0% 16.0% 16.8% 15.9%
Verkoopkosten 1.3% 1.5% 1.3% 1.0%
Huisvestingskosten 1.8% 1.9% 1.8% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 1.6% 1.9% 1.6% 1.6%
Energieverbruik 1.1% 1.1% 1.1% 0.8%
Vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.1% 2.2% 2.0% 1.9%
Overige diensten 1.8% 2.1% 1.4% 2.0%
Overige bedrijfskosten 1.6% 1.9% 1.8% 1.6%
Bedrijfsresultaat 3.6% 4.3% 3.8% 2.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vleesverwerking (niet tot maaltijden)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Trend aantal bedrijven vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vleesverwerking (niet tot maaltijden) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 185 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 375.