Brancheinformatie en cijfers voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

150 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.200 VACATURES SECTOR
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
KW1 2024

Branchecijfers voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (SBI code: 85.31.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder algemeen vormend voortgezet onderwijs (SBI code: 85.31).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche algemeen vormend voortgezet onderwijs (SBI code: 85.31).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Algemeen vormend voortgezet onderwijs (85.31) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Trends

De branche voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is sterk in beweging. Onderwijsinstellingen moeten steeds meer aandacht besteden aan ambitieuze en innovatieve studietrajecten die passen bij de veranderende arbeidsmarkt. Er wordt ook meer bronnen geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Technologische vooruitgang en verificatie hebben ook gezorgd voor meer mogelijkheid voor studenten om een kwalitatief hoger onderwijs te ontvangen. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten zich richten op duurzame en innovatieve manieren voor het verbeteren van de studentenkennis.

Trend aantal bedrijven voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 185 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 150.