Brancheinformatie en cijfers algemeen vormend voortgezet onderwijs

470 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven algemeen vormend voortgezet onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemeen vormend voortgezet onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 180 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 470.