Brancheinformatie en cijfers algemeen vormend voortgezet onderwijs

490 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
14.000 VACATURES SECTOR
Algemeen vormend voortgezet onderwijs
KW02 - 2023

Branchecijfers algemeen vormend voortgezet onderwijs

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche algemeen vormend voortgezet onderwijs (SBI code: 85.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder voortgezet onderwijs (SBI code: 85.3).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche voortgezet onderwijs (SBI code: 85.3).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Voortgezet onderwijs (85.3) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Algemeen vormend voortgezet onderwijs Trends

De bedrijfstak algemeen vormend voortgezet onderwijs heeft de laatste jaren een paar belangrijke veranderingen ondergaan. Een van de belangrijkste intreders hierin is het digitaal leren. Dit heeft gezorgd voor het toenemen van het aantal platformen die hieraan bijdragen. Ook diverse voortgezet onderwijs instellingen hebben dit nieuwe medium omarmd, vanwege veel voordelen in het contact met de leerling. Daarnaast is er ook een verschuiving waar te nemen, waarbij het algemeen vormend onderwijs steeds meer studenten uitnodigt om verschillende studies toe te voegen aan hun specialisatie. Op deze manier probeert deze sector de leerlingen zo veel mogelijk te ontplooien en optimaal voor te bereiden op het leven in de toekomst.

Trend aantal bedrijven algemeen vormend voortgezet onderwijs

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemeen vormend voortgezet onderwijs geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 160 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 490.