Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

655 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.65% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
KW1 2024

Branchecijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food (SBI code: 47.19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

De branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food valt onder de sector supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.8%), Personeel (20.0%) en Afschrijvingen (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food.
start vergelijking

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food Trends

Ondernemers in de bedrijfstak Warenhuis (47.19) moeten de ontwikkelingen op de voet volgen om bij te blijven. De winkels zijn meer gericht op het aanbieden van een omgeving die het consumenten aantrekkelijk maakt om vaker te winkelen. Om concurrentie te kunnen bieden moeten ondernemers hun assortiment aanpassen aan de behoeften en wensen van de consument, maar ook de nieuwste technieken toepassen om de winkelervaring te verbeteren. Daarnaast bieden veel warenhuisketens de mogelijkheid om klantenprivileges aan te bieden, waarmee de klanten loyale klanten worden.

Bedrijfsresultaat warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.48% procentpunt naar 8.65%. Hierbij wordt in de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food gemiddeld een bruto marge van 45.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.9% naar 8.7%.

Kosten per categorie branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.7% 99.7% 99.9%
Overige opbrengsten 0.5% 0.3% 0.3% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.0% 57.0% 55.0% 54.8%
Bruto marge 34.0% 43.0% 45.0% 45.2%
  - Bruto Loon   11.0%   11.6%   13.5%   13.5%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.3%   2.4%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.1%   1.1%
  - Overig   1.5%   3.0%   2.8%   2.9%
Personeelkosten Totaal 15.5% 17.7% 19.7% 20.0%
Verkoopkosten 1.6% 1.7% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 5.9% 6.8% 6.3% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
Vervoermiddelen 0.4% 1.4% 1.2% 0.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.4% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.2% 3.6% 3.7% 6.8%
Overige diensten 1.3% 2.3% 1.8% 2.0%
Overige bedrijfskosten 1.9% 3.0% 2.5% 1.7%
Bedrijfsresultaat 3.3% 5.2% 6.9% 8.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Trend aantal bedrijven warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 255 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 655.