Brancheinformatie en cijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

645 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.16% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food (SBI code: 47.19). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

De branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food valt onder de sector supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.0%), Personeel (17.7%) en Huisvestingskosten (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food.
start vergelijking

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food Trends

Ondernemers in de bedrijfstak Warenhuis (47.19) moeten de ontwikkelingen op de voet volgen om bij te blijven. De winkels zijn meer gericht op het aanbieden van een omgeving die het consumenten aantrekkelijk maakt om vaker te winkelen. Om concurrentie te kunnen bieden moeten ondernemers hun assortiment aanpassen aan de behoeften en wensen van de consument, maar ook de nieuwste technieken toepassen om de winkelervaring te verbeteren. Daarnaast bieden veel warenhuisketens de mogelijkheid om klantenprivileges aan te bieden, waarmee de klanten loyale klanten worden.

Bedrijfsresultaat warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.01% procentpunt naar 5.16%. Hierbij wordt in de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food gemiddeld een bruto marge van 43.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.3% naar 5.2%.

Kosten naar soort warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.3% 99.4% 99.5% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.7% 0.6% 0.5% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 62.6% 64.4% 66.0% 57.0%
Bruto marge 37.4% 35.6% 34.0% 43.0%
  - Bruto Loon   12.3%   11.8%   11.0%   11.6%
  - Sociale lasten   4.8%   4.8%   4.5%   6.2%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.9%   1.0%
  - Overig   1.4%   1.7%   1.5%   3.0%
Personeelkosten Totaal 17.1% 16.6% 15.5% 17.7%
Verkoopkosten 2.8% 2.4% 1.6% 1.7%
Huisvestingskosten 7.6% 7.3% 5.9% 6.8%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Kosten energieverbruik 0.9% 0.7% 0.6% 0.6%
Kosten vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.4% 1.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
Afschrijvingen 3.5% 3.3% 3.2% 3.6%
Kosten van overige diensten 1.5% 1.6% 1.3% 2.3%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.7% 1.8% 1.9% 3.0%
Bedrijfsresultaat 1.5% 0.9% 3.3% 5.2%

Trend bedrijfsresultaat warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Trend aantal bedrijven warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 240 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 645.