Kengetallen branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 1.54% in 2014 naar 0.94% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food (sbi code: 4719).

Trend winst en kosten warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

De branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food valt onder de sector supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 1.54% in 2014 naar 0.94% in 2015.Laatst beschikbare cijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (64.4%) gevolgd door 'Personeel' (16.6%) en daarna 'Huisvestingskosten' (7.3%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 0.94% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 35.60%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 64.40%
Bruto Marge 35.60%
Personeel 16.63%
Verkoopkosten 2.45%
Huisvestingskosten 7.25%
Kosten apparatuur en inventaris 0.31%
Kosten energieverbruik 0.74%
Kosten vervoermiddelen 0.34%
Communicatiekosten 0.17%
Afschrijvingen 3.27%
Kosten van overige diensten 1.65%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.85%
Bedrijfsresultaat 0.94%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.