Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in audio- en videoapparatuur

395 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in audio- en videoapparatuur
KW1 2024

Branchecijfers winkels in audio- en videoapparatuur

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur (SBI code: 47.43.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (47.43) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Winkels in audio- en videoapparatuur Trends

Winkels met audio- en videoapparatuur zullen steeds meer moeten gaan inspelen op online verkoop. Op deze manier is het bedrijf beter in staat klanten te bereiken en de klantenkring te verbreden. Daarnaast wordt er steeds meer nadruk gelegd op kwalitatief goede producten, waardoor consumenten graag naar de winkel terugkomen. De klantentevredenheid en de kwaliteit van de producten staan hierbij centraal. In 2020 is er ook meer aandacht gekomen voor duurzame producten in de branche, waardoor klanten letten op de duurzaamheid van producten. Bedrijven krijgen beter zicht op de belangen en behoeftes van hun klanten, waardoor een personaliserende klantervaring centraal komt te staan.

Trend aantal bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 390 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 395.