Kengetallen branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 0.45% in 2014 naar 1.95% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (sbi code: 4743).

Trend omzet winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 75.2 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -24.8% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet -2.08% lager. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

De branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed valt onder de sector winkels in consumentenelektronica. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 0.45% in 2014 naar 1.95% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (77.8%) gevolgd door 'Personeel' (11.1%) en daarna 'Huisvestingskosten' (3.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.95% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 22.20%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 77.80%
Bruto Marge 22.20%
Personeel 11.08%
Verkoopkosten 1.29%
Huisvestingskosten 3.51%
Kosten apparatuur en inventaris 0.07%
Kosten energieverbruik 0.49%
Kosten vervoermiddelen 0.56%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 1.25%
Kosten van overige diensten 0.80%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.01%
Bedrijfsresultaat 1.95%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en  bruingoed
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.