Brancheinformatie en cijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

785 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.47% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
KW1 2024

Branchecijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in consumentenelektronica (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

De branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed valt onder de sector winkels in consumentenelektronica. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (78.9%), Personeel (9.8%) en Huisvestingskosten (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed.
start vergelijking

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Trends

Het belangrijkste in de bedrijfstak Winkel Wit- en Bruingoed is het verleggen van de focus van de traditionele winkels naar online verkooppunten. Ook is het van belang om up-to-date te blijven van technologische ontwikkelingen en te investeren in innovatieve verkooppunten. Daarnaast is het belangrijk klanten te laten profiteren van het gebruik van technologie, zoals door uitgebreide online productinformatie en gebruikersvriendelijke platforms. Logistieke strategieën gericht op verlaagde kosten en een snellere levering, zijn tevens cruciaal in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.21% procentpunt naar 1.47%. Hierbij wordt in de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed gemiddeld een bruto marge van 21.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.9% naar 1.5%.

Kosten per categorie branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.7% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 77.8% 79.0% 78.2% 78.9%
Bruto marge 22.2% 21.0% 21.8% 21.1%
  - Bruto Loon   7.8%   7.6%   7.5%   7.4%
  - Sociale lasten   1.2%   1.3%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   1.2%   0.9%   0.6%   0.7%
Personeelkosten Totaal 10.8% 10.4% 9.7% 9.8%
Verkoopkosten 1.2% 1.1% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 3.5% 3.1% 2.9% 3.2%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.6% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%
Overige diensten 0.8% 0.8% 0.9% 1.1%
Overige bedrijfskosten 1.1% 1.4% 1.8% 1.9%
Bedrijfsresultaat 2.3% 2.2% 2.9% 1.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed?

Versterk uw inzicht in de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Trend aantal bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 570 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 785.