Brancheinformatie en cijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

795 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.17% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed (SBI code: 47.43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in consumentenelektronica (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

De branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed valt onder de sector winkels in consumentenelektronica. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.0%), Personeel (10.4%) en Huisvestingskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed.
start vergelijking

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Trends

Het belangrijkste in de bedrijfstak Winkel Wit- en Bruingoed is het verleggen van de focus van de traditionele winkels naar online verkooppunten. Ook is het van belang om up-to-date te blijven van technologische ontwikkelingen en te investeren in innovatieve verkooppunten. Daarnaast is het belangrijk klanten te laten profiteren van het gebruik van technologie, zoals door uitgebreide online productinformatie en gebruikersvriendelijke platforms. Logistieke strategieën gericht op verlaagde kosten en een snellere levering, zijn tevens cruciaal in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.52% procentpunt naar 2.17%. Hierbij wordt in de branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed gemiddeld een bruto marge van 21.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.3% naar 2.2%.

Kosten per categorie branche winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.6% 99.2% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.8% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 76.8% 77.8% 77.8% 79.0%
Bruto marge 23.2% 22.2% 22.2% 21.0%
  - Bruto Loon   8.8%   8.1%   7.8%   7.6%
  - Sociale lasten   1.5%   1.4%   1.2%   1.3%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   0.7%   1.0%   1.2%   0.9%
Personeelkosten Totaal 11.6% 11.1% 10.8% 10.4%
Verkoopkosten 1.8% 1.3% 1.2% 1.1%
Huisvestingskosten 4.0% 3.5% 3.5% 3.1%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.4% 1.3% 1.1% 1.0%
Overige diensten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.0% 1.1% 1.4%
Bedrijfsresultaat 0.4% 2.0% 2.3% 2.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Trend aantal bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 570 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 795.