Brancheinformatie en cijfers winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

4.630 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.46% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
KW1 2024

Branchecijfers winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden (SBI code: 47.76). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

De branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.7%), Personeel (15.9%) en Huisvestingskosten (4.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden.
start vergelijking

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden Trends

De winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden ondervinden dit jaar sterk beperkende maatregelen door de coronacrisis. Hierdoor is het belangrijker geworden voor ondernemers om op langere termijn succesvol te blijven door hun klanten te bereiken via onlinekanalen. Daarnaast is het ook belangrijk om up-to-date te zijn over de laatste ontwikkelingen omtrent bezorgformats en mogelijkheden voor aanvullende producten. Verder is het ook van belang dat ondernemers de meest actuele trends volgen op social media, liefst met een focus op duurzaamheid en lokale leveringen. Verder is het ook belangrijk om het uitdrukken van een persoonlijke verbinding met de klanten te versterken, waardoor deze meer kans krijgt om terug te komen voor nieuwe aankopen.

Bedrijfsresultaat winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.46% procentpunt naar 10.46%. Hierbij wordt in de branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden gemiddeld een bruto marge van 42.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.0% naar 10.5%.

Kosten per categorie branche winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.7% 99.7% 99.7%
Overige opbrengsten 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 56.9% 57.2% 57.8% 57.7%
Bruto marge 43.1% 42.8% 42.2% 42.3%
  - Bruto Loon   12.2%   12.0%   11.9%   11.4%
  - Sociale lasten   2.3%   2.3%   2.2%   2.1%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.9%   0.9%   0.9%
  - Overig   1.2%   1.3%   1.5%   1.6%
Personeelkosten Totaal 16.6% 16.3% 16.5% 15.9%
Verkoopkosten 2.6% 2.6% 2.4% 2.5%
Huisvestingskosten 5.7% 5.7% 4.9% 4.9%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
Energieverbruik 1.4% 1.4% 1.1% 1.1%
Vervoermiddelen 1.1% 1.1% 0.9% 1.0%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.3% 2.4% 2.0% 2.1%
Overige diensten 1.2% 1.4% 0.9% 0.8%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.5% 2.3% 2.2%
Bedrijfsresultaat 8.5% 8.2% 10.0% 10.5%

Laatste cijfers winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

Trend aantal bedrijven winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.22 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 4.630.